Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15.0 hp

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper i juridik. Under kursen behandlas juridisk metod och några centrala rättsområden. Tyngdpunkten ligger på fastighetsrätt, men på kursen behandlas även andra rättsområden som allmän avtalsrätt, associationsrätt, förvaltningsrätt och processrätt.

Information för antagna till Magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt

Välkomstbrev HT 2018

Allmänt

Kursen startar måndagen den 3 september kl. 10.15 i lokalerna ovanför universitetsbiblioteket i sal Ub 339. Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom upprop och registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara – meddela kursadministratör Linda Andersson. Hon nås på telefonnummer 090 786 68 59 eller mail linda.k.andersson@umu.se.  

Vid frågor som rör undervisningen går det bra att kontakta mig på mail, signe.lagerkvist@jus.umu.se

Undervisningen

Undervisningen består av sammankomster för att underlätta distansstudier. Sammankomsterna äger rum i Umeå, på universitetet. Du måste närvara på plats i Umeå vid de obligatoriska seminarierna.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt övningar. Vid all undervisning, även föreläsningarna, förväntas du ha med dig aktuell lagtext. Seminarierna, som är obligatoriska,  förbereds i huvudsak i mindre grupper, så kallade basgrupper, och redovisas sedan i större seminariegrupper.

Litteratur m.m.

Litteraturen framgår av kurslitteraturlistan. Seminariematerial m.m. kommer att läggas ut på undervisningsplattformen Cambro som man får tillgång till när man registrerats på kursen.

Signe Lagerkvist (kursansvarig)


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion