Litteraturlista HT-17

Avseende Kriminologi och viktimologi för jurister, 15 hp, höstterminen 2017. Fastställd av Therese Enarsson, kursansvarig lärare, den 23 maj 2017.

Kurslitteraturlistan gäller för HT 2017.


Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi : brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker, Volym 1, 2014. 

Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi. 2, Straff och prevention, Volym II, 2015.

Dessutom tillkommer ett antal artiklar och texter som distribueras via Cambro i samband med seminarier.