Kriminologi och viktimologi för jurister, 15 hp

Välkommen till kursen Kriminologi och viktimologi för jurister, HT 2018!


Varför begår människor brott? Vilka förklaringar finns och vilka teorier har varit rådande i olika tidsepoker? Och hur har man sett på brottsoffret, och dess behov och rättigheter? När och hur började brottsoffer ens uppmärksammas i samhället och rättsprocessen, och vilka konsekvenser har det fått för lagstiftningen? Det här är några frågor som vi kommer att ägna oss åt under kursen.

Kursen kriminologi och viktimologi för jurister startar med en registrering och kursintroduktion onsdagen den 7 november, kl. 11-12 i sal S 304.

Obs! Om ni inte kan komma på det första tillfället måste kursansvarig (eller kursadministratör) meddelas så att vi kan registrera er.

Kursen består av traditionella föreläsningar, seminarier och ett case och studentens egen aktivitet är viktig under kursen. Seminarierna förbereds både enskilt och basgruppsvis och den studerandeaktiva modellen medför att alla seminarier är obligatoriska. Kursen examineras avslutningsvis genom en individuell uppsats.

All aktuell information kommer under kursens gång att finnas tillgängligt på cambro. Redan nu finns schema och allmän information att tillgå via juridiska institutionens hemsida: www.jus.umu.se

Håll er uppdaterade genom hemsidan på www.jus.umu.se (innan kursstart) och via cambro (under kursen) så ni inte missar viktiga ändringar i schemat eller liknande.
Välkomna!

Har du frågor kontakta:
Kursansvarig Therese Enarsson

therese.enarsson@umu.se

+ 46 (0)90-786 59 07.

Kursadministratör Emma Lind

emma.lind@umu.se


 +46 90-786 64 35


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan Kurslitteratur

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)Schema