Kurslitteratur vt 2018

Kurslitteratur avseende Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Fastställd av Lina Sidenhag, kursansvarig lärare, den 23 januari 2018.

Kurslitteraturlistan gäller för vt 2018:

Lennander, Gertrud, Kre­dit och säkerhet. Iustus 2015 (11 uppl.)

Gregow, Torkel, Utsökningsrätt. Norstedts Juridik 2012 (4 uppl.)

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egen­dom. Norstedts Juridik 1996 (6 uppl.), inkl. supplement 2004

Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs. Wolters Kluwer 2017 (12 uppl.)

Gustafsson, Lars Eric, Företagsrekonstruktion och ackord. Norstedts Juridik 2014.

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

Artiklar som tillhandahålls av institutionen tillkommer.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Kredit- och exekutionsrätt