Till umu.se

Kurslitteratur vt 2017

Kurslitteratur avseende Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Fastställd av Lina Sidenhag, kursansvarig lärare, den 21 februari 2017

Kurslitteraturlistan gäller för vt 2017:

Lennander, Gertrud, Kre­dit och säkerhet. Iustus 2015 (11 uppl.)

Gregow, Torkel, Utsökningsrätt. Norstedts Juridik 2012 (4 uppl.)

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egen­dom. Norstedts Juridik 1996 (6 uppl.), inkl. supplement 2004

Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs. Nor­stedts Juridik 2013 (11 uppl.)

Gustafsson, Lars Eric, Företagsrekonstruktion och ackord. Norstedts Juridik 2014.

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

Artiklar som tillhandahålls av institutionen tillkommer.


Relaterad information

Kredit- och exekutionsrätt