Till umu.se

Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp


Info om vt.2018 uppdateras cirka en månad innan kursstart.

 

Välkommen till kexen, vt 2017!

Vi som kommer att vara lärare på kursen är Lina Sidenhag och Ann-Sofie Henrikson från institutionen samt Anders Bergman som kommer från Ackordscentralen Norrland. Ett seminarium kommer att ledas av professor Annina H Persson från Örebro universitet.

Vi kommer att använda kursplattformen Cambro som du får tillgång till i samband med kursstarten. All information om kursen och allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt där.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Lina Sidenhag, 090-786 62 88
lina.sidenhag@umu.se

Kursadministratör: Vanessa Vincentie, 090-786 50 86
vanessa.vincentie@umu.se

Upplägg och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och två case (som benämns spel i kursplanen). Föreläsningarna och seminarierna följer känt mönster och ni kommer att delas in i basgrupper för seminarier och case. De två casen är relativt korta och kommer att utföras i Cambro.
Kursen examineras genom en uppsats som poängbedöms och en hemtentamen som även den poängbedöms.

Övrig information tar vi på introduktionen.

Välkomna!

Lina Sidenhag


Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplanOm kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema