Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Välkommen till kexen, vt 2018!

Vi som kommer att vara lärare på kursen är Lina Sidenhag, Ann-Sofie Henrikson och Sofia Eirell från institutionen samt Anders Bergman som kommer från Ackordscentralen Norrland. Ett seminarium kommer att ledas av professor Annina H Persson från Örebro universitet.

Vi kommer att använda kursplattformen Cambro som du får tillgång till i samband med kursstarten. All information om kursen och allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt där.

Obs!! Föreläsningen den 26 mars är flyttad från 9-12 till 13-16.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Lina Sidenhag, 090-786 62 88
lina.sidenhag@umu.se

Kursadministratör: Linda Andersson, 090-786 68 59
linda.k.andersson@umu.se

Upplägg och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och ett spel. Föreläsningarna och seminarierna följer känt mönster. Ni kommer att delas in i basgrupper för seminarier och spelet.
Kursen examineras genom en uppsats som poängbedöms och en hemtentamen som även den poängbedöms.

Övrig information tar vi på introduktionen.

Välkomna!

Lina Sidenhag


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplanOm kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema