Till umu.se

Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Välkommen till kexen, vt 2018!

Vi som kommer att vara lärare på kursen är Lina Sidenhag, Ann-Sofie Henrikson och Sofia Eirell från institutionen samt Anders Bergman som kommer från Ackordscentralen Norrland. Ett seminarium kommer att ledas av professor Annina H Persson från Örebro universitet.

Vi kommer att använda kursplattformen Cambro som du får tillgång till i samband med kursstarten. All information om kursen och allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt där.

Obs!! Föreläsningen den 26 mars är flyttad från 9-12 till 13-16.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Lina Sidenhag, 090-786 62 88
lina.sidenhag@umu.se

Kursadministratör: Linda Andersson, 090-786 68 59
linda.k.andersson@umu.se

Upplägg och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och ett spel. Föreläsningarna och seminarierna följer känt mönster. Ni kommer att delas in i basgrupper för seminarier och spelet.
Kursen examineras genom en uppsats som poängbedöms och en hemtentamen som även den poängbedöms.

Övrig information tar vi på introduktionen.

Välkomna!

Lina Sidenhag


Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplanOm kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema