Kurslitteratur vt 2017

Catherine Barnard
The substantive law of the EU : the four freedoms
5. ed.: Oxford: Oxford University Press: cop. 2016
ISBN: 9780198749950
Se bibliotekskatalogen Album

Mattias Derlén, Johan Lindholm
Europeiska unionens fördrag: Treaties of the European Union : Treaties of the European Union
3. uppl.: Umeå : Department of Law, Umeå University: 2009: 234 s.
ISBN: 978-91-7264-928-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Säljs av Servicecenter i samhällsvetarhuset).

Tobias Indén
EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar
Uppsala: Iustus : 2013: s. 294:
ISBN: 978-91-7678-865-3 
Se bibliotekskatalogen Album

Kristian Pedersen
Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Jure : 2013 : 200 s. :
ISBN: 978-91-7223-510-6
Se bibliotekskatalogen Album


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommersiell EU-rätt