Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp

Välkommen till KAM 15 hp, ht 2018!

Kursstart: Tisdag den 4 september 2018 kl. 13.15 i sal Triple Helix (Samverkanshuset). Från och med ht 2018 går kursen under höstterminens första hälft.

Innehåll: Kursen utgör en fördjupning i immaterialrättens och konkurrensrättens kommersiella betydelse. Tonvikten ligger på immaterialrätt och särskilt då dess anknytning till licensavtal, men även centrala delar av konkurrensrätten berörs. Kursen behandlar inte enbart regelsystemen som sådana, t.ex. förutsättningarna för skydd, skillnaden mellan olika immaterialrättsliga skyddsformer, liksom rättigheternas innebörd, utan sätter även dessa i ett vidare sammanhang och belyser reglernas betydelse för företagen och dess strategival.

Undervisningen: Den utgörs huvudsakligen av seminarier (obligatoriska) och föreläsningar. Förhandlingsspel och case genomförs också. Förberedelserna av seminarierna sker i basgrupper. Kursen har en hel del praktisk anknytning, som syftar till att ge goda kunskaper både i juridisk metod och i de regelverk som behandlas under kursen. För att öka det praktiska perspektivet medverkar också några externa lärare som är yrkesverksamma på området.

Examination: Kursen examineras i två delmoment, dels genom en individuell muntlig examination i slutet av oktober (kan ge max 9 p), dels genom en individuell skriftlig uppsats (PM) om ca 10-15 sidor med inlämning vid kursens slut i början av november (kan ge max 21 p). Poängen från den muntliga och skriftliga examinationen (totalt max 30 p) läggs samman och utgör tillsammans grund för betyget på hela kursen.

Schema: Ett schema samt kursplan finns här intill. I kursplanen finns närmare information om kursens upplägg, examination m.m.

Allmän och löpande information läggs ut på anslagstavlan i kurswebben i Cambro under kursens gång. Tillgång till kurssidan i Cambro finns för registrerade studenter från kursstart.

Kontakter:

Kursansvarig lärare: Maria Eklund, maria.eklund@umu.se, 090-786 7113.

Kursadministratör: Linda Andersson, linda.k.andersson@umu.se, 090-786 6859

Välkomna att höra av er om ni har några funderingar!

Maria Eklund


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan 

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema HT 18

Litteraturlista HT 18