Till umu.se

Juridisk översiktskurs, nätbaserad, VT 2018, 15 hp, självregistrering

Observera att du själv ska registrera dig på kursen via webben om det är första gången du läser kursen!

Först när din registering är genomförd, så kommer du att få tillgång till kurshemsidan i Cambro!

För att du ska gå kursen är det alltså mycket viktigt att du registrerar dig under den ovan angivna perioden och senast den 17/1-18, annars förlorar du din plats! Notera också att om du har registrerat dig men inte lämnar in den första inlämningsuppgiften och inte har kontaktat oss, betraktar vi det som att du inte vill gå kursen längre och du avregistreras.

Välkommen till den nätbaserade versionen av juridisk översiktskurs!

Kursen är allmänbildande och berör många vardagsnära frågor och problem från livets olika skeden. Detaljerad och viktig information om kursens uppläggning och innehåll, obligatorier och redovisningar, finns i studiehandledningen som skickas ut i samband antagningen. Läs därför noga igenom den bifogade studiehandledningen innan du påbörjar dina studier, den ger svar på de flesta frågor du kan ha i anledning av denna kurs!

Kursstart:

Kursstart äger rum den 15 januari och då har du möjlighet att bekanta dig med kursplattformen och göra en lagboks- och en nätresursövning. Ungefär två veckor därefter är det dags för inlämning av det första seminariet i juridisk metod (obligatoriskt). Begagnade lagböcker från 2017 säljs för 500 kr/st på studentexpeditionen.

Kursens upplägg:

Eftersom det här är en helt nätbaserad distanskurs förekommer ingen undervisning i lektionssal. All undervisning inklusive tentamen sker via kursplattformen Cambro. Vi arbetar med en pedagogisk modell, problembaserat lärande (PBL). Det innebär att ni under kursen lär er att söka lösningar på olika juridiska problem. Följande moment hjälper er att nå kursmålen som finns i kursplanen.

• Litteraturstudier
• Basgruppsdiskussioner
• Möjlighet till handledning
• Inlämning av seminarier (såväl i grupp som individuellt)
• Krysstest
 

I de olika rättsområdena finns det ljudsatta presentationer till stöd för ert lärande.

Antagning och registrering i Portalen:

För att du ska kunna registrera dig på kursen i Portalen och använda kursplattformen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id. Umeå universitet erbjuder alla studenter ett användarkonto i samband med antagningen.

Umeå universitet skickar ut en tillfällig identitet till din folkbokföringsadress. Med hjälp av denna kan du genom att följa instruktionerna aktivera ditt användarkonto. Information för aktivering av Umu-id finns på www.student.umu.se/aktivering
 

På webbplatsen www.student.umu.se/registrering finns en manual som beskriver hur registreringen går till.

Kontakter:

Alla frågor som rör kursen hänvisas till:

Kursens mail:
natjok@jus.umu.se

Kursansvarig och lärare: Åsa De Santana, asa.de.santana@umu.se , tel. 090-786 74 80
Kursadministratör: Vanessa Vincentie, tel.090-7865086, vanessa.vincentie@umu.se

Frågor om antagningar hänvisas till: studievägledare Stefan Lidberg,
stefan.lidberg@umu.se, 090-786 76 15, telefontider: måndag, onsdag, fredag kl. 10.00-11.30.

Kursplan:
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?currentView=syllabus&code=2JU033

Kurslitteratur:

http://www.jus.umu.se/utbildning/fristaende_kurser/kurser/juridisk_oversiktskurs/natbaserad/litteraturlista/

Schema:
Schemat som finns rör insändningstiderna för seminarieuppgifterna och tentamen och du hittar det på denna sida till höger under "kursrelaterat".

Välkommen till kursen och lycka till med studierna!
/Åsa De Santana