Juridisk översiktskurs (helfart) 15 hp Ht 2018

Välkommen till kursen!

Kursstart: Kursen inleds måndagen den 3 september kl. 08.15 i sal VvB302 i vårdvetarhuset med registrering och information om kursen. Därefter hålls en föreläsning i allmän rättslära (kl. 9-11).

Till det första övningstillfället bör du ha skaffat en lagbok (se nedan) samt kursboken Svensk Juridik av Persson, Mats, Giertz, Magdalena, Hellstadius, Åsa, Nilsson, Mattias, Reichel, Jane, Sjödin, Erik, Ågren, Jack och Åhman, Karin, Wolters Kluwer, 2017.

Undervisningens upplägg: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledningsseminarer samt övningar. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro (enligt närmare anvisningar som meddelas vid kursstarten). Undervisningens innehåll framgår i stora drag av schemat och kursplanen. På kursen tillämpas ett problembaserat lärande. Syftet med det problembaserade lärandet är att ni ska träna på att använda er av den juridiska metoden för att lösa juridiska problem. För att syftet med undervisningen ska kunna uppnås är det viktigt att ni arbetar aktivt i mindre basgrupper (grupper på 5-7 studenter). Under kursens gång kommer ni att inför varje seminarietillfälle tilldelas uppgifter som ni förväntas förbereda och jobba aktivt med i basgruppen.

Seminarierna: Under seminarierna redovisas och diskuteras seminarieuppgifterna basgruppsvis. Detta kräver att studenterna har arbetat med frågorna tillsammans i basgrupperna innan seminarierna. Basgruppsindelningen sker strax efter kursstart.

OBS! Alla seminarier förutsätter att studenterna är väl förberedda och aktivt deltar i diskussioner och förberedande basgruppsarbete.

Examination: En skriftlig tentamen avslutar kursen, se kursplanen.

Kurslitteratur: Persson, Mats, Giertz, Magdalena, Hellstadius, Åsa, Nilsson, Mattias, Reichel, Jane, Sjödin, Erik, Ågren, Jack, Åhman, Karin, Svensk Juridik, Wolters Kluwer, 2017.

Lagbok är helt nödvändig och behövs redan vid kursstart eftersom vi bl.a. inleder kursen med lagboksövningar. På den här kursen spelar det ingen roll vilken sorts lagbok du använder (blå, svart eller grön m.m. – de finns i olika varianter och prisklasser). Lagboken bör dock vara så ny som möjligt och inte äldre än två år. OBS! Det är studentens eget ansvar att hålla sig med gällande lagtext. Begagnade lagböcker säljs för 500 kr/st på studentexpeditionen.

Schema och kursplan: Juridiska institutionens webbplats hittar du på adressen www.jus.umu.se. Klicka på länken Utbildning och sedan på länken Fristående kurser. Där hittar du kursen Juridisk översiktskurs, helfart i Umeå. Där finns kursplan, schema, litteraturlista samt länk till kurshemsidan.

Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras under kursens gång!

Kurshemsidan: För kursen finns en hemsida på nätet, se kursportalen (Cambro) till höger. Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart. Du bör regelbundet gå in på kurshemsidan under kursens gång för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut.


För att kunna logga in på kurshemsidan krävs det ett användarkonto och därmed ett centralt användarnamn, CAS. För studenter är CAS-användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen. Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95. Umdac kan hjälpa dig om du har problem med din inloggning.

Kontaktuppgifter:
Kursansvarig lärare: Sofia Eirell, sofia.eirell@umu.se

Kursadministratör: Vanessa Vincentie, 090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se

Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 7615, telefontider: må, ons, fre kl 10-11.30, stefan.lidberg@jus.umu.se

Än en gång – varmt välkommen till kursen!

Hälsningar,

Sofia Eirell


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion