Litteraturlista vt 2018

Kurslitteratur avseende Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp, vårterminen 2018

Fastställd av Ulf Vannebäck, kursansvarig lärare, den 14 november 2017.
 

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext

Bengtsson Bertil, Speciell fastighetsrätt : miljöbalken, 11 upplagan, Iustus, 2015

Ekbäck Peter, Kalbro Thomas, Norell Leif, Sjödin Eije, Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur, 4 upplagan, Norstedts juridik, 2016

Kalbro Thomas, Lindgren Eidar, Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation, 5 upplagan, Norstedts Juridik, 2015


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion