Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15.0 hp

Kursen behandlar juridiska aspekter på fastighetsbildning och markexploatering. Tyngdpunkten kommer att ligga på de rättsliga förutsättningarna för genomförande av markexploateringsprojekt som föregåtts av planläggning. Som delar av genomförandet kommer kursen att behandla bland annat markförvärv, fastighetsbildning, genomförandeavtal och upphandling. Även den rättsliga regleringen av förändrad markanvändning som inte föregåtts av planprocess behandlas på kursen. 

Välkomstbrev vårterminen 2018

Kursen startar måndag den [15 januari 10.15 i ub337] i samhällsvetarhuset. Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom upprop och registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara, meddela kursadministratör Linda Andersson, linda.k.andersson@umu.se Vid frågor som rör själva kursen går det bra att kontakta mig på mail: ulf.vanneback@jus.umu.se eller på tel. 090 786 93 82.

Schema
På kursen använder vi schema i programmet TimeEdit. Schemat nås genom länk till höger på kurshemsidan eller genom https://se.timeedit.net/web/umu/db1/ där du enklast söker på kursnamnet juridik inom fastighetsbildning och markexploatering (räcker om du skriver ”juridik inom f”).

Observera att det inte går att markera förändringar i TimeEdit så ta för vana att inte förlita er på ett gammalt schema – kolla ofta. Dagsfärska ändringar syns genom en röd prick.

Undervisningen
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid all undervisning, även föreläsningarna, förväntas du ha med dig aktuell lagtext. Seminarierna är obligatoriska och förbereds i huvudsak i mindre grupper, så kallade basgrupper, och redovisas sedan i större seminariegrupper.

Litteratur och kursmaterial
Litteraturen framgår av litterturlistan. Seminariematerial med mera kommer att läggas ut på undervisningsplattformen Cambro som man får tillgång till när man registrerats på kursen.
 
Med vänlig hälsning
 
Ulf Vannebäck


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

Kursbeskrivning

Kurstillfällen och anmälan

Kursplan

Kurslitteratur

Om kursen läses inom ramen för juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema