Preliminärt Schema: Internationell handelsrätt VT 2018

Obs! Alla seminarier inkl. PM-seminariet är obligatoriska. Schemat uppdaterat den 27 april 2018

Dag Tid Lokal Ämne Oblig. Lärare

21 mars

09–10 UB341 Introduktion: Information om kursen   JL

Del A–C: Rättsliga ramar, process och genomdrivande, samt materiella regler

21 mars 10–12 UB341 Föreläsning: Normer och normgivare JL
23 mars 13–15 S301 Föreläsning: Internationell privat- och processrätt JL
26 mars 10–12 S304 Föreläsning: Privat rättsbildning och internationell handel JL
3 april 10–12 S301 Föreläsning: Theory of International Arbitration MJ
3 april 13–15 S301 Seminarium: Internationell privat- och processrätt Ja JL
4 april 10–12 S301 Föreläsning: Internationell exekutionsrätt SE
4 april 13–15 S301 Föreläsning: Theory of International Arbitration MJ

5 april

10–12 S304 Föreläsning: Theory of International Arbitration MJ

6 april

10–12 S504 Seminarium: Moot Court Ja MJ

9 april

10–12 UB341 Föreläsning: Internationell avtalsrätt JL
9 april 13–15 S301 Föreläsning: Komparativ avtalsrätt JL

10 april

10–12 S505 Föreläsning: Internationell och komparativ köprätt JL
11 april 10–12 S304

Seminarium: Internationell exekutionsrätt

Ja SE
12 april 13–15 S506 Föreläsning: Internationell finansiering och säkerhet JL
16 april 13–15 S304 Föreläsning: Metod, material och PM-skrivande JL
17 april 13–15 S304 Seminarium: Internationell och komparativ avtalsrätt Ja JL
19 april 13–15 S505 Seminarium: Internationell och komparativ köprätt Ja JL
24 april 13–14 Inst. bibl. (s. 503) Seminarium: En europeisk civilkod Ja JL
24 april 14–15 Inst. bibl. (s. 503) Kursråd JL

25 april

14–16 S304 Föreläsning: WTO-rätt PH

26 april

10–12 S505 Seminarium: WTO-rätt Ja PH

26 april

13–15 S304 Föreläsning: Internationella investeringar PH
3 maj 8.30–11.30 Kontoret Seminarium: Muntliga färdigheter. Tid bokas i Doodle Ja JL
4 maj 13–16
Kontoret

Seminarium: Muntliga färdigheter. Tid bokas i Doodle

Ja JL

7 maj

10–12

S307

Föreläsning: Sjötransporträtt JS

7 maj

13–15

S307

Seminarium: Sjötransporträtt Ja JS
9 maj 13–14

Inst. bibl. (s. 503)
 

Föreläsning: Kinesiska affärsförhandlingar HK
9 maj 14–16 Inst. bibl. (s. 503) Seminarium: Praktiska färdigheter Ja JL
Del D: Examination
9–29 maj PM-skrivande
16 maj 17:00 Cambro Anmäla ämne för uppsats Ja
18 maj 13–17 Kontoret Handledning: Bokas i Cambro JL

29 maj

17:00 Cambro Inlämning PM
30 maj 8–12 S301 Uppsamlingsseminarium för missade seminarier JL

31 maj

8–15 Samvetet (S507) PM-seminarium Ja JL

1 juni

17:00 Cambro Inlämning reflektionsuppgift

Ja

JL

Salar:

SXXX: Samhällsvetarhuset
Samvetet: S507. Ingång utanför hissen i tornet
UBXXX: Ovanför UB

Lärare:

- Pär Hallström PH
- Sofia Eirell SE
- Martin Jarrett, Universität Mannheim MJ
- Hanna Karlsson, HK
- Jan Leidö JL
- Johan Schelin, Stockholms universitet JS


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Internationell handelsrätt