Till umu.se

Preliminärt Schema: Internationell handelsrätt VT 2017

Obs! Alla seminarier inkl. PM-seminariet är obligatoriska. Schemat uppdaterat den 4 maj 2017.

Dag Tid Lokal Ämne Oblig. Lärare

22 mars

09–10 S304 Introduktion: Information om kursen   JLe
Del A: Rättsliga ramar
Del B: Process och genomdrivande
22 mars 10–12 S304 Föreläsning: Normer och normgivare JLe
23 mars 10–12 S304 Föreläsning: Internationell privat- och processrätt JLi
24 mars 13–15 S505 Föreläsning: Privat rättsbildning och internationell handel JLe
28 mars 13–15 S304 Föreläsning: Internationell exekutionsrätt PHu
29 mars 10–12 S304 Seminarium: Internationell privat- och processrätt Ja JLi

4 april 13–15 S304 Seminarium: Internationell exekutionsrätt Ja PHu

5 april

9–11 UB341 Föreläsning: An Introduction to Common Law/US International Trade Law Considerations EP

Del C: Materiella regler

6 april

13–15 S307 Föreläsning: Internationell och komparativ avtalsrätt JLe

7 april

13–15 S307 Föreläsning: Internationell och komparativ köprätt JLe
19 april 13–17 S506 Theory of International Arbitration MJ
20 april 10–12 UB 341 Theory of International Arbitration MJ
21 april 13–15 S504 Moot Court: International Arbitration Ja MJ

25 april

13–15 S304 Seminarium: Internationell och komparativ avtalsrätt Ja JLe

27 april

13–15 S304 Föreläsning: WTO-rätt PH

28 april

10–12 S304 Seminarium: WTO-rätt Ja PH

28 april

13–15 S304 Föreläsning: Internationella investeringar PH

3 maj

10–11

Inst. bibl. (s. 503)

Seminarium: En europeisk civilkod Ja JLe
3 maj 11–12 Inst. bibl. (s. 503) Kursråd JLe
4 maj 13–15 S304 Seminarium: Internationell och komparativ köprätt Ja JLe
9 maj 13–15 S304 Föreläsning: Metod, material och PM-skrivande

15 maj

10–12

S304

Föreläsning: Sjötransporträtt JS

15 maj

13–15

S304

Seminarium: Sjötransporträtt Ja JS
JLe
Del D: Examination
15–30 maj PM-skrivande
16 maj 17:00 Cambro Anmäla ämne för uppsats Ja
18 maj 8–11 Kontoret Handledning: Bokas i Cambro JLe
19 maj 13–17 Kontoret Handledning: Bokas i Cambro JLe
29 maj 8–12 S505 Uppsamlingsseminarium för missade seminarier JLe

30 maj

17:00 Cambro Inlämning PM

31 maj

14–17 Inst. Bibl. (S503) PM-seminarium Ja JLe

Salar:

SXXX: Samhällsvetarhuset
Samvetet: S507. Ingång utanför hissen i tornet

Lärare:

- Pär Hallström PH
- Peter Hultgrem PHu
- Martin Jarrett, Universität Mannheim MJ
- Jan Leidö JLe
- Johan Lindholm JLi
- Elizabeth Perry EP
- Johan Schelin, Stockholms universitet JS


Relaterad information

Internationell handelsrätt