Kurslitteratur

På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket, samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Internationell handelsrätt