Internationell handelsrätt, 15.0 hp VT –18


Hej och varmt välkomna till kursen Internationell handelsrätt VT 2018. Kursstart är den 21 mars kl. 9.15 i UB341. 

Allmänt om kursen: Kursen inleds med information om kursen och registrering. Kursen behandlar rättsliga frågor som uppstår i samband med internationell handel och de olika nationella och internationella regler som reglerar dessa frågor. På kursen diskuteras bland annat frågor om avtals ingående och giltighet samt olika aktörers förpliktelser och rättigheter vid köp och transport. På kursen behandlas också skiljemannaförfaranden och andra aspekter av rättslig tvistelösning som är av särskild betydelse inom den internationella handeln.

Undervisning och examination: Undervisningen utgörs av seminarier och föreläsningar. Seminarierna är obligatoriska, inkl. PM-seminariet. Seminarieuppgifterna förbereds och redovisas enskilt eller i basgrupper. Kursen avslutas med skrivandet av en individuell uppsats, som anknyter till kursens innehåll. Närmare information angående detta kommer ges vid kursstart.

Kontaktuppgifter:
Kursansvarig lärare: Jan Leidö, 090-786 58 92, jan.leido@jus.umu.se
Kursadministratör: Vanessa Vincientie, 090-786 50 86, vanessa.vincentie@umu.se
Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 7615, telefontider: må, ons, fre kl 10-11.30, stefan.lidberg@jus.umu.se 

/Jan Leidö


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema