Till umu.se

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Anderz Andersson m.fl., Arbetsrätt (uppl. 6, Liber, 2013)

Håkan Hydén och Therese Hydén, Rättsregler - En introduktion till juridiken (uppl. 7, Studentlitteratur, 2016)

Svante Johansson, Associationsrätten – en introduktion (uppl. 5, Norstedts Juridik, 2014)

Johan Lindholm, Idrottsjuridik (Norstedts Juridik, 2014)

Krister Malmsten och Christer Pallin, Idrottens föreningsrätt (uppl. 2, Norstedts Juridik, 2005)

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

Referenslitteratur

Anders Agell m.fl., Civilrätt (24 uppl., Liber, 2016)

Mattias Derlén m.fl., Grundläggande EU-rätt (Liber, 2015)

Anders Hübinette och Krister Malmsten, Idrottens bestraffningsregler (uppl. 6, Wolters Kluwer, 2016)


Relaterad information

Idrottsjuridik