Till umu.se

Handelsrätt helfart

Välkommen till kursen Handelsrätt 15hp vt 2017!

Kursstart m.m.: Kursstart äger rum tisdagen den 17 januari kl 10.15 i S312. Vid kursstarten börjar vi med att klara av vissa praktiska ting (registrering, information m.m.) varefter undervisningen tar sin början (en repetition av allmän rättslära).

Vid introduktionen lämnas en hel del allmän information om kursen som är viktig att känna till (och som inte i sin helhet kan upprepas och i vissa fall inte heller kan redovisas på kurshemsidan). Man kan därför med viss rätt säga att det är särskilt viktigt att delta i kursstarten (i synnerhet vid registreringen och informationen).

Undervisningens upplägg m.m. : Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro (enligt närmare anvisningar som meddelas vid kursstarten). Undervisningens innehåll i stora drag framgår av schemat. En lista på kurslitteraturen återfinner ni genom att välja Kurslitteratur till höger på denna sida. Någon/några av de kursböcker som anges i litteraturlistan kan ha kommit ut i ny upplaga sedan listan antogs, köp i så fall i första hand den nya upplagan. Observera att du behöver tillgång till lagtext i form av exempelvis lagbok eller annan lämplig lagtextsamling (se kursplanen), helst av senaste årgång. En lagbok/lagtextsamling som är från närmast föregående år brukar dock gå att använda (om man är observant på eventuella ändringar i lagstiftningen som kan ha skett). Användning av äldre lagböcker sker dock på ”egen risk”.
För att få så stort utbyte av undervisningen som möjligt bör du förbereda dig genom att läsa igenom relevanta avsnitt i kurslitteraturen inför respektive undervisningstillfälle. Särskilt viktigt är det att du förbereder dig (enligt de anvisningar som lämnas) inför förekommande seminarier/övningar.
För kursen finns en hemsida i cambro. Du bör regelbundet gå in på hemsidan för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut.

Kursansvarig lärare: Lina Sidenhag tel. 090-786 62 88, lina.sidenhag@umu.se

Kursadministratör: Katarina Lundqvist tel. 090-786 88 28,
katarina.lundqvist@umu.se