Handelsrätt helfart

Välkomstbrev vårterminen 2018

Kursstart

Kursen startar tisdagen den 16 januari kl. 13.15 i Hörsal E. Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom upprop och registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara – meddela kursadministratör Vanessa Vincentie, vanessa.vincentie@umu.se. Vid frågor om undervisningen går det bra att kontakta mig per mejl, sofia.eirell@umu.se, eller telefon, 090-786 78 86. Vid introduktionen lämnas även allmän information om kursen som är viktig att ta del av. Efter registrering och information tar undervisningen sin början (en repetition av allmän rättslära).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Vid samtliga undervisningstillfällen (även föreläsningar) förväntas du ha med dig aktuell lagtext. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro (enligt närmare anvisningar som meddelas vid kursstarten). Undervisningens innehåll i stora drag framgår av schemat. Seminarierna förbereds i huvudsak i mindre grupper (s.k. basgrupper) och redovisas sedan i större seminariegrupper.

Litteratur

Litteraturen framgår av kurslitteraturlistan. Seminariematerial m.m. kommer att läggas ut på undervisningsplattformen Cambro som ni får tillgång till efter registrering på kursen.

För att få så stort utbyte av undervisningen som möjligt bör du förbereda dig genom att läsa igenom relevanta avsnitt i kurslitteraturen inför respektive undervisningstillfälle. Särskilt viktigt är det att du förbereder dig, enligt de anvisningar som lämnas, inför seminarier/övningar.

Vänliga hälsningar,
Sofia Eirell

Kursansvarig lärare: Sofia Eirell, tel. 090-786 78 86, sofia.eirell@umu.se

Kursadministratör: Vanessa Vincentie tel. 090-786 50 86,
vanessa.vincentie@umu.se
 


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion