Litteraturlista ht.2017

Kurslitteratur  HT 2017

Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder. Norstedts Juridik (7 uppl. 2016).

Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen. Norstedts Juridik (9 uppl. 2015).

Strömberg, Håkan & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Liber AB, 26 upplagan, 2014)

Makt, myndighet, människa. En lärobok i speciell förvaltningsrätt (2 uppl. 2016)

Informationsmaterial om personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen, www.datainspektionen.se

Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Facta Info Direkt: Sveriges Lagar eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext.

Tillkommer artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls eller anvisas av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Förvaltningsrätt