Litteraturlista ht 2018

Kurslitteratur  HT 2018

Björkman, Ulla & Lundin, Olle, Kommunen och lagen. Iustus Förlag (6 uppl. 2018).

Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen. Norstedts Juridik (9 uppl. 2015).

Strömberg, Håkan & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Liber AB, 27 uppl. 2018)

Makt, myndighet, människa. En lärobok i speciell förvaltningsrätt (3 uppl. 2018)

Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Facta Info Direkt: Sveriges Lagar eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext.

Tillkommer artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls eller anvisas av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Förvaltningsrätt