Litteraturlista ht.2018

Avseende kursen Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp, Ht 2018

Fastställd av Staffan Ingmanson 2017-09-12

Obligatorisk litteratur

Gellner, Lars & Sydolf, Lars, Tvistelösning i arbetsrätten. Norstedts juridik, 2005.

Holke, Dan & Olauson, Erland, Medbestämmandelagen med kommentar, 6 uppl. Studentlitteratur 2014.

Artiklar m.m. som distribueras av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion