Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7.5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga reglerna om förhandling och tvistelösning och hur de tillämpas på den svenska arbetsmarknaden. På kursen behandlas också processen i Arbetsdomstolen och reglerna om lagval och tillämplig domstol i arbetsrättsliga mål med internationell bakgrund.

Välkomstbrev ht.2018

Välkommen till kursen Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden

Allmänt

Kursintroduktion äger rum måndagen den 5 november kl. 13.15 i sal s506 (Samhällsvetarhuset). Därefter börjar de inledande föreläsningarna. Det är viktigt att du närvarar vid introduktionen eftersom registrering sker vid detta tillfälle. Om du inte kan närvara – meddela kursadminisatratören, vanessa.vincentie@umu.se. Meddela också om du inte ska gå kursen så att någon annan kan få din plats! Vid frågor som rör själva kursen och kursinnehållet går det bra att kontakta kursansvarig staffan.ingmanson@umu.se. De följande sammankomsterna äger rum den 21-22 november november och den 12-13 december.

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Schemat hittar du på juridiska institutionens hemsida (http://www.jus.umu.se/) och på kursportalen Cambro som du får tillgång till i sambandkursstart. Seminarieuppgifterna består bl.a. av ett förhandlingsspel där studenterna delas in i grupper som representerar parterna på arbetsmarknaden.

Litteraturen

Litteraturen hittar du på kurshemsidan. På kursen behöver du också ha tillgång till diverse rättsligt material. Länkar till bl.a. EU:s rättsdatabaser och AD:s domar kommer att finnas på Cambro. Här hittar du också allt annat kursmaterial (pp-bilder, seminarieuppgifter m.m.).

Välkommen till kursen

Staffan Ingmanson/kursanvarig


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

Kursbeskrivning

Kurstillfällen och anmälan

Kursplan

Kurslitteratur

Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)

Schema