Till umu.se

Schema HT 2017

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp

Datum

Tid     

Lokal Undervisning         

Lärare   

V. 44

Ti 31/10

10.15

11.00

Ub 339

SAMMANKOMST 1

Registrering och

introduktion

Alla SL
Ti 31/10

13.15

16.00

Ub 339

Föreläsning

Förändrad markanvändning i städer och landsbygder

Alla

ÖP

kultgeo

On 1/11

09.15

11.00

Ub 339

Föreläsning: Plan- och bygglagen I

Alla

UV

On 1/11

13.15

15.00

Ub 339

Föreläsning: Miljöbalken I

Alla

SL

To 2/11

08.15

10.00

Ub 339

Föreläsning: Miljöbalken II

Alla SL
To 2/11

10.15-

12.00

Ub 339

Föreläsning: Plan- och bygglagen II

Alla UV
V. 45 Egna studier
V. 46
Må 13/11

10.15

12.00

Ub 339

SAMMANKOMST2

Föreläsning

Fastighetsvärdering och fastighetsutveckling i stad och på landsbygd

Alla

LW

Cerum

Må 13/11

13.15

15.00

Ub 339

Seminarium 1*

Miljöbalken och förändrad markanvändning I

Alla SL
Ti 14/11

08.15

10.00

Ub 336

Föreläsning

Att skriva uppsats

Alla

JL

Ti 14/11

13.15

15.00

Ub 336

Seminarium 2 *

Plan- och bygglagen I

Alla UV
On 15/11

10.15

12.00

Ub 337

Föreläsning: Förorenad mark

Alla SL
On 15/11

13.15

15.00

Ub 337

Föreläsning: Plan- och bygglagen III

Alla UV
V. 47 Egna studier
V.48
Må 27/11

10.15

12.00

Ub 341

SAMMANKOMST 3

Föreläsning

Annan lagstiftning om markanvändning

Alla MB
Må 27/11

13.15

15.00

Ub 341

Föreläsning

Avvägning mellan olika intressen

Alla MB
Ti 28/11

08.15

10.00

Ub 341

Föreläsning: Naturskydd

Alla SL
Ti 28/11

13.15

15.00

Ub 341

Seminarium 3*

Miljöbalken och förändrad markanvändning II

Alla SL
On 29/11

08.15

10.00

Ub 335

Seminarium 4 *

Förorenad mark och byggande

Alla SL
Vecka 49 Egna studier
Vecka 50
Må 11/12 Kl. 8.00 Inlämning av syfte och metod för uppsatsen
Må 11/12

10.15

12.00

S 506

SAMMANKOMST 4

Seminarium 5*

Naturskydd och markanvändning

Alla

SL
Må 11/12

13.15

15.00

S 506

Seminarium 6 *

Annan lagstiftning om markanvändning

Alla MB
Ti 12/12

09.15

11.00

Ub 339

Seminarium 7*

Avvägning mellan olika intressen

Alla MB
Ti 12/12 kl. 16.00 Inlämning av synpunkter på annan students syfte och metod för uppsatsen Alla
On 13/12

8.15

10.00

Ub 335

Seminarium 9 *

Miljö och mänskliga rättigheter

Alla MB
On 13/12 10.15-12.00 UB 335 Uppsatsseminarium * SL, UV, JL, MB
On 13/12

13.15

15.00

Ub 335

Seminarium 8*

Plan- och bygglagen II

UV

V. 1

2/1

kl. 20

Inlämning av färdig uppsats

4/1 12.00 Inlämning av synpunkter på annan students uppsats
V. 2

Fr 12/1

09.00-15.00

Rotundan Tentamen*
Vecka 8

Lö 24/2

09.00-

15.00

ÖP

Omtentamen

*= Obligatoriskt moment

Lärare:

Signe Lagerkvist, SL

Örjan Pettersson, ÖP

Jan Leidö, JL

Ulf Vannebäck, UV

Lars Westin, LW

Malin Brännström, MB