Schema HT 2018

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp

Datum

Tid     

Lokal Undervisning         

Lärare   

V. 45

Ti 6/11

10.15

11.00

Ub 336

SAMMANKOMST 1

Registrering och

introduktion

Alla SL
Ti 6/11

13.15

16.00

Ub 336

Föreläsning

Förändrad markanvändning i städer och landsbygder

Alla

ÖP

kultgeo

On 7/11

09.15

11.00

Ub 336

Föreläsning: Plan- och bygglagen I

Alla

UV

On 7/11

13.15

15.00

Ub 336

Föreläsning: Plan- och bygglagen II

Alla

UV

To 8/11

08.15

10.00

S 506

Föreläsning: Miljöbalken I

Alla SL
To 8/11

10.15-

12.00

S 506

Föreläsning: Miljöbalken II

Alla SL
V. 46 Egna studier
V. 47
Må 19/11

08.15

10.00

S 506

SAMMANKOMST2

Seminarium 1*

Miljöbalken och förändrad markanvändning I

Alla

SL

Må 19/11

10.15

12.00

S 506

Föreläsning

Fastighetsvärdering och fastighetsutveckling i stad och på landsbygd I

Alla

LW

Cerum

Må 19/11

13.15

15.00

S 506

Föreläsning

Fastighetsvärdering och fastighetsutveckling i stad och på landsbygd II

Alla

LW

Cerum

Ti 20/11

08.15

10.00

S 506

Föreläsning

Att skriva uppsats

Alla

MB

Ti 20/11

13.15

15.00

S 506

Seminarium 2 *

Plan- och bygglagen I

Alla UV
On 21/11

10.15

12.00

S 506

Föreläsning: Förorenad mark

Alla SL
On 21/11

13.15

15.00

Ub 336

Föreläsning: Plan- och bygglagen III

Alla UV
V. 48 Egna studier
V.49
Må 3/12

10.15

12.00

S 506

SAMMANKOMST 3

Föreläsning

Annan lagstiftning om markanvändning

Alla MB
Må 3/12

13.15

15.00

S 506

Föreläsning

Avvägning mellan olika intressen

Alla MB
Ti 4/12

08.15

10.00

S 506

Föreläsning: Naturskydd

Alla SL
Ti 4/12

13.15

15.00

S 506

Seminarium 3*

Miljöbalken och förändrad markanvändning II

Alla SL
On 5/12

08.15

10.00

S 506

Seminarium 4 *

Förorenad mark och byggande

Alla SL
On 5/12

13.15

15.00

S 506

Seminarium 5*

Plan- och bygglagen II

Alla UV
Vecka 50
Må 10/12 kl. 14.00 Inlämning av syfte och metod för uppsatsen
On 12/12 kl. 10.00 Inlämning av synpunkter på annan students syfte och metod
Vecka 51
On 19/12

08.15

10.00

S 506

SAMMANKOMST 4

Uppsatsseminarium *

Alla SL, MB, UV
On 19/12

10.15

12.00

S 506

Seminarium 6*

Annan lagstiftning om markanvändning

Alla

MB
On 19/12

13.15

15.00

S 506

Seminarium 7 *

Avvägning mellan olika intressen

Alla MB
To 20/12

08.15

10.00

S 506

Seminarium 8*

Miljö och mänskliga rättigheter

Alla MB
To 20/12

10.15

12.00

S 506

Seminarium 9 *

Naturskydd och markanvändning

Alla SL

V. 2

To 8/1

kl. 15.00

Inlämning av färdig uppsats

V. 3
Må 14/1 14.00 Inlämning av synpunkter på annan students uppsats

Fr 18/1

09.00-15.00

ÖP Tentamen*
Vecka 9

Lö 2/3

09.00-

15.00

ÖP

Omtentamen

*= Obligatoriskt moment

Lärare:

Signe Lagerkvist, SL

Örjan Pettersson, ÖP

Ulf Vannebäck, UV

Lars Westin, LW

Malin Brännström, MB


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion