Preliminär Litteraturlista HT 2018

Kurslitteratur Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 högskolepoäng, höstterminen 2018

Fastställd av Signe Lagerkvist, kursansvarig lärare, juni 2018

Obligatorisk litteratur:

Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, Iustus, 12 uppl., 2018 Boken utkommer i augusti

Michanek, Garbriel, Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, Iustus, 4 uppl., 2017

Aktuell lagstiftning. All lagstiftning som behövs på denna kurs finns i svensk författningssamling som ni når via lagrummet.se. För att underlätta studierna så brukar dock studenterna normalt köpa en samling av relevant lagtext. Många köper t.ex. Svensk Lag, Iustus (”gröna” lagboken), Sveriges Rikes Lag, Norstedts (”blå” lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (”svarta” lagboken), eller annan aktuell lagtextsamling. För denna kurs kan Lagtexten AB:s samlingar vara särskilt lämpliga, eftersom de har häften med dels miljörätt och dels plan- och bygglagstiftning, lagtexten.se.

Observera! Har en senare upplaga utkommit efter att kurslitteraturlistan har fastställts så köp då den senare upplagan!


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion