Ersättningsrätt, 15.0 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om den rättsliga regleringen av skilda former av ersättningar. Med individens behov av ersättning och försörjning i olika skeden av livet som utgångspunkt studeras civilrättsliga och offentligrättsliga ersättningsmodeller, såsom utomobligatoriskt skadestånd, olika former av försäkringar, samt socialförsäkringen. En viktig utgångspunkt för kursen är det rättsliga samspelet mellan ersättningsformerna.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplan med kurslitteratur
Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)