Ekonomisk familjerätt, 15.0 hp

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om ekonomiska frågor kring familjen i vid bemärkelse. Kursen ska visa vilka intressemotsättningar som finns inom och mellan vissa rättsområden såsom familjerätt, fordringsrätt och socialförsäkringsrätt, och de rättsliga lösningarna på dessa motsättningar. Kursen åsyftar vidare en fördjupad förståelse av rättsordningens systematik, dvs. hur olika rättsområden samverkar med och hur de motverkar varandra. Pedagogiken kommer att bygga på case-metodik.

Välkomstbrev Ht 2018

Välkomna till kursen i ekonomisk familjerätt. Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen såsom fordringsrätt, sakrätt, socialförsäkringsrätt, skatterätt och associationsrätt. Kursen behandlar också de intressemotsättningar som finns inom och mellan dessa rättsområden och de rättsliga lösningarna på dessa motsättningar.

Kursen inleds med ett case med seminarier som avslutning på varje vecka, där deltagarna får tillfälle att både fördjupa sina materiella kunskaper och träna praktiska färdigheter. 

Kursen avslutas med skrivandet av en indivuduell uppsats, som anknyter till kursens innehåll och berör minst två rättsområden.

Kursen startar tisdagen den 6 november kl 10.15 i S 302.  Höstens schema kommer att publiceras på kurshemsidan i början av höstterminen.  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till kursansvarig Viola Boström, via e-post Viola.Bostrom@jus.umu.se eller via telefon 090 786 74 13.  Kursadministratör är Linda Andersson, som nås via e-post Linda.K.Andersson@umu.se eller via telefon 090 786 68 59. 

Välkomna till kursen!

Lärarlaget genom kursansvarig Viola Boström


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplanKurslitteratur


Om kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)