Till umu.se

Litteraturlista ht.2017

Kurslitteratur för kursen Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp, HT 2017 Fastställd av Staffan Ingmanson, kursansvarig lärare, den 1 juni 2017

Carlson, Laura, Edström, Örjan & Nyström, Birgitta (eds), Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law. Iustus förlag Uppsala 2016.

Derlén, Mattias & Lindholm Johan, Europeiska unionens fördrag, 3 uppl. (säljs av Print & Media på Umeå universitet.

Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan & Lindholm, Johan, Grundläggande EU-rätt, Liber, 2015

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Norstedts Juridik, 5 uppl., Wolters Kluwer, 2017.

Artikelkompendium som tillhandahålls s av institutionen