Litteraturlista vt 2018

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, Lund : Studentlitteratur, 2014 (4 upplagan)
Lindencrona , Sven-Olof Lodin , Meltz , Silverberg, Inkomstskatt : en läro– och handbok i skatterätt, Del 1 + 2, Lund : Studentlitteratur, 2017 (16:e upplagan)
Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Uppsala: Iustus, 2013 (3:e upplagan)

Ytterligare litteratur i form av artiklar m.m. kan tillkomma. 


Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Rabe, Skattelagstiftning eller annan aktuell lagtext.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Beskattningsrätt 2