Beskattningsrätt 1

Kursen behandlar i första hand inkomstskatten. Även mervärdesskatt, skatteförfarandet och särskilda avgifter i form av skattetillägg behandlas. Tyngdpunkten är lagd på skattereglerna för mindre företag. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om skattesystemet och insikter i den skatterättsliga metoden. Studerande rekommenderas att före kursen inhämta grunderna i redovisning.

Beskattningsrätt 1 nätbaserad ht 2018, 15.0 hp, självregistrering

Till deltagarna i kursen Beskattningsrätt – distans nätkurs, 15 hp ht 2018.

Du är varmt välkommen till kursen i beskattningsrätt. Kursen är på distans och all undervisning sker via Internet på webbplattformen Cambro. I samband med kursstart måndag den 3 september kommer kursen att finnas tillgänglig för dig i Cambro om du har registrerat dig (se info. om registrering längre ner på sidan).

Kursen är helt nätbaserad. All undervisning och examination sker via nätet. Även grupparbeten är internetbaserat och sker på distans.

Kursplan och litteraturlista hittar du till höger på denna sida. Svar på de flesta frågor om kursen hittar du i studiehandledningen som läggs ut på hemsidan under v. 33.

OBS! SJÄLVREGISTRERING PÅ WEBBEN ANVÄNDS PÅ KURSEN

Webbregistrering tillåts från och med den 27 augusti och funktionen kommer att vara öppen till och med den 5 september. Läs mer om hur du gör nedan under rubriken: "Antagning och registrering i Portalen". De som har läst kursen tidigare ska dock inte registrera sig själva via webben, utan ska i stället kontakta kursadministratören, se kontaktuppgifter nedan.

OBS!
För att du ska gå kursen är det alltså mycket viktigt att du registrerar dig under den ovan angivna perioden och senast den 5 september, annars förlorar du din plats! Notera också att om du har registrerat dig men inte lämnar in den första inlämningsuppgiften och inte har kontaktat oss, betraktar vi det som att du inte vill gå kursen längre och du avregistreras.

Först när din registrering är genomförd, så kommer du att få tillgång till kurshemsidan i Cambro!

Kursens upplägg:

Eftersom det här är en helt nätbaserad distanskurs förekommer ingen undervisning i lektionssal. All undervisning inklusive tentamen sker via kursplattformen Cambro. Vi arbetar med en pedagogiskmodell, problembaserat lärande (PBL). Det innebär att ni under kursen lär er att söka lösningar på olika juridiska problem. Följande moment hjälper er att nå kursmålen som finns i kursplanen.

• Litteraturstudier
• Basgruppsdiskussioner
• Inlämning av uppgifter

I de flesta områden finns det inspelade föreläsningar till stöd för ert lärande.

Mer information om kursen finns i studiehandledningen (läggs ut under vecka 33). Läs igenom den för att se om upplägget på kursen passar dig. Tänk särskilt på att kursen innebär mycket grupparbete då den innehåller 10 obligatoriska inlämningsuppgifter där 9 av dessa ska lösas i grupp (uppgifterna  2-10). Om du vet med dig att du kommer att ha svårt att utföra gruppinlämningsuppgifter är det bättre att du lämnar platsen på kursen till någon annan.

Antagning och registrering i Portalen:

För att du ska kunna registrera dig på kursen i Portalen och använda kursplattformen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id. För att aktivera ditt id använder du antingen den aktiveringskod som skickas till din folkbokföringsadress eller ditt konto på Antagning.se.

Information för aktivering av Umu-id finns på https://www.umu.se/student/mina-studier/ny-student/aktivera-ditt-umu-id/.

Om du har registrerat dig men inte lämnar in den första inlämningsuppgiften och inte heller har kontaktat oss om detta kommer vi att betrakta det som om du inte längre vill gå kursen och du avregistreras.

Om du vill nå oss som arbetar med kursen innan kursstart gör du det via följande e-postadress: bskatt@jus.umu.se. Vi använder en och samma e-postadress för att rätt person ska kunna svara så snabbt som möjligt. Observera att svar på e-post som skickas under sommaren kan dröja.

Kursadministratör: Emma Lind, tel. 090-786 64 35, emma.lind@umu.se

Kursansvarig lärare: Sara Lyrenäs, 090-786 61 69, sara.lyrenas@umu.se

Kursamanuens: Anton Magnusson, nås på den gemensamma e-postadressen; bskatt@jus.umu.se

Studievägledning: Frågor om antagningar hänvisas till: studievägledare Stefan Lidberg, stefan.lidberg@umu.se , 090-786 7615, telefontider: måndag, onsdag, fredag kl. 10.00-11.30.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion