Beskattningsrätt I - 15 hp - vårterminen 2018

Kursstart och registrering: Kursstart äger rum onsdag 21/3 kl. 9.15 i N 450 (naturvetarhuset) med registrering, information och genomgång av schema. Därefter följer en föreläsning- introduktion till skatterätten.

Viktigt! Om du inte kan närvara på registeringen kontakta Vanessa Vincentie, vanessa.vincentie@umu.se och meddela att du ska gå kursen. Meddela även Vanessa om du inte tänker gå kursen.

Undervisningens upplägg m.m.: Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro. Undervisningens innehåll i stora drag framgår av schemat.

Kurslitteraturen hittar ni genom en länk till höger på denna sida. Vad gäller lagtext så finns ett antal lagtextsamlingar specifikt för skatterätt, ett exempel är Skattelagstiftning 18:1, Gunnar Rabe. Även lagboken går naturligtvis bra.

Kursansvarig lärare: Sara Lyrenäs, tel. 090-786 61 69, sara.lyrenas@umu.se

Studieadministratör: Vanessa Vincentie, tel: 090-786 50 86
vanessa.vincentie@umu.se

Kurshemsidan: För kursen finns en hemsida på kursportalen, Cambro (länk till höger). Kurshemsidan kommer att öppnas upp i samband med kursstart. Du bör regelbundet gå in på kurshemsidan under kursens gång för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut.

För att kunna logga in på kurshemsidan krävs det ett användarkonto och därmed ett centralt användarnamn, CAS. För studenter är CAS-användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen. Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95. ITS kan hjälpa dig om du har problem med din inloggning.

Återigen, varmt välkomna till kursen!


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion