Kurslitteratur VT 2018

Glavå, Mats & Hansson Mikael: Arbetsrätt,
3 upplagan. Studentlitteratur, Lund 2016
ISBN: 978-91-44-09362-8

Göransson, Håkan & Garpe Bengt: Arbetslagstiftning,
rev. upplaga 2016. Norstedts juridik, Stockholm 2015
ISBN: 978-91-39-20833-4


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Arbetsrätt 1 – Helfart