Till umu.se

Arbetsrätt I helfart VT 2017


Info om vt.2018 uppdateras cirka en månad innan kursstart.

 

Registrering och kursintroduktion äger rum mellan kl.10-12 onsdagen den 22 mars i S hörsal D. Kursplan, litteraturlista och schema finns på kursens hemsida. Material till kursen läggs ut på kursplattformen Cambro. Tillgång till kursplattformen får du i samband med kursstarten. Har Du inte fått Dina inloggningsuppgifter vid första föreläsningen så meddela studieadministrationen om detta (se nedan).

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen, så att du inte missar viktig information.

Kontakter

Kursansvarig lärare: Carin Ulander-Wänman 090-786 71 15

carin.ulander-wanman@umu.se

Kursadministratör: Helena Edberg, 090-786 51 35 helena.m.edberg@umu.se
Antagningar m.m.: Studievägledare Stefan Lidberg, 090-786 76 15,
stefan.lidberg@umu.se telefontider: må, on, fr kl. 10.00–11.30.

Kursens uppläggning

Kursen inleds med en introduktion till arbetsrätten som behandlar ämnets historia, systematik m.m. Därefter kommer vi att fördjupa oss i arbetsrättens olika delområden. På kursen behandlas även på ett grundläggande plan de EU-rättsliga aspekterna av svensk arbetsrätt.

Kursens arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna är frivilliga men seminarierna obligatoriska. Inför seminarierna förutsätts ni förbereda er både individuellt och i mindre grupper. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande vid seminarierna och en avslutande examinationsuppgift i form av en traditionell salstentamen.

Varmt välkommen till kursen!

Carin Ulander-Wänman, kursansvarig lärare