Litteraturlista ht.2018

Fastställd av Staffan Ingmanson augusti 2018

Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, Diskrimineringslagen – från princip till praktik, 3 uppl., Studentlitteratur 2018  (ISBN:9789144128580)

Ericson, Bo & Gustafsson, Kerstin: Arbetsmiljölagen med kommentar, 14 uppl. Studentlitteratur 2014  (ISBN: 978-91-44-10122-4)

Artiklar och annat material som distribueras av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion