Litteraturlista ht.2017

Fastställd av Staffan Ingmanson 2017-09-12

Gabinus Göransson, Flemström & Slorach Naiti del Sante: Diskrimineringslagen, 3 uppl. Norstedts juridik, 2013      ISBN 978-913911373-7

Ericson, Bo & Gustafsson, Kerstin: Arbetsmiljölagen med kommentar, 14 uppl. Studentlitteratur 2014 ISBN   978-91-44-10122-4

Artiklar och annat material som distribueras av institutionen.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion