Anställningsavtalets rättsliga reglering VT 2019

Dag


Tid

Lokal

Ämne

Lärare

Må 21/1

10-14

S 313

Introduktion och inledning

CUW

14-17

S 313

FL AvtL och AA

AA

Ti 22/1

8-12

S 313

FL Gråzon/Uppsägning
arbetsbrist/personliga skäl

CUW

13-15

S 313

FL EU:s sysselsättningspolitik
och det enskilda AA

CUW

15-17 Individuell rådgivning PM CUW

Må 28/1

9-12

Dugga  läggs ut på Cambro *

CUW

On 30/1

9-12

Omexamination Dugga

CUW

Må 4/2

10-12

S 313

FL Anställningsskydd och
AT:s sjukdom

CUW

13-15

S 313

Rättsteori

CUW

15-17

S 313

FL AA i offentlig sektor

AA

Ti 5/2

8-10

S 313

FL AA i offentlig sektor

AA

10-12

S 313

Sem Gråzon*

CUW

13-15

S 313

Rättsteori/Förh spel/uppföljning promemoria

CUW

15-17

S 313

AA innehåll

CUW
On 6/2

8-10

S 313

AA innehåll

KL

10-15

S 313

AA och omreglering av anställningsvillkor

CUW
15-17 Individuell rådgivning PM CUW
To 7/2 10-12 Individuell rådgivning PM CUW
13-15 Individuell rådgivning PM CUW
Må 18/2

10-17

S 313

Yttrandefrihet, integritet

SS

Ti 19/2 8-10 S 313

Sem Rättsteori/Förhandlingsspel*
Grupp 1 AG och grupp 2 AT (grupp 3 och 4/5 observatörer)

CUW

10-12 S 313

Sem Rättsteori/Förhandlingsspel*
Grupp 3 AG och grupp 4/5 AT (grupp 1 och 2 observatörer)

CUW
13-15 S 313

Sem AA i offentlig sektor

AA
15-17 Individuell rådgivning PM CUW
On 20/2 8-10 S 313

AA och verksamhetsövergång

CUW
10-12 S 313

AA och verksamhetsövergång

CUW

13-16

S 313

Introduktionsföreläsning uppsatskurs

ÖE

Fr 22/2 OBS! Publicering hemtentamen AA

On 27/2

8-12

OBS!

 Hemtentamen *

AA

Må 11/3

OBS!

Inlämning av skriftlig      examinationsuppgift*
promemoria i Cambro
senast kl 17.00

 Må 18/3

8-10

S305e

Avslutande seminarium * (deltagande i ett seminarietillfälle/student)

CUW
10-12 S305e Avslutande seminarium CUW
13-15

S305e

Avslutande seminarium

CUW
15-17

S305e

Avslutande seminarium

CUW
 Ti 19/3 8-10

S305e

Avslutande seminarium

CUW
10-12

S305e

Avslutande seminarium

CUW
13-15 S305e

Avslutande seminarium

CUW
15-17 S305e Avslutande seminarium CUW

On 20/3

8-10 S305e Avslutande seminarium CUW
10-12 S305e Avslutande seminarium CUW
13-15 S305e Avslutande seminarium CUW

15-17

S305e

Avslutande seminarium

CUW

 To
21/3

8-12

Omexamination
hemtentamen 

Fr 22/3 OBS!

Inlämning av skriftlig examinationsuppgift*
i Cambro senast kl 17.00
(omexamination)

 Må 25/3

10-12

S305e

Omexamination
promemoria

13-17 S305e

Omexamination
promemoria

* Betyder obligatoriskt moment. Obligatoriska moment är seminarier och andra examinationer.

Lärare:
AA – Anderz Andersson, Umeå universitet
SS –   Susanna Ståhl Arbetsmarknadsdepartementet
KL- Karin Larsson Erfaren personalchef från privat sektor
CUW – Carin Ulander-Wänman Kursansvarig lärare, Umeå universitet


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion