Anställningsavtalets rättsliga reglering VT 2018

Dag


Tid

Lokal

Ämne

Lärare

Må 15/1

10-14

S 506

Introduktion och inledning

CUW

14-17

S 506

FL AvtL och AA

AA

Ti 16/1

8-12

S 506

FL Gråzon/Uppsägning
arbetsbrist/personliga skäl

CUW

13-15

S 506

FL EU:s sysselsättningspolitik
och det enskilda AA

CUW

Fr 26/1

9-12

Dugga  läggs ut på Cambro *

CUW

Må 29/1

9-12

Omexamination Dugga

CUW

Må 5/2

10-12

S 506

FL Anställningsskydd och
AT:s sjukdom

CUW

13-15

S 506

Rättsteori

CUW

15-17

S 506

FL AA i offentlig sektor

AA

Ti 6/2

8-10

S 506

FL AA i offentlig sektor

AA

10-12

S 506

Sem Gråzon*

CUW

13-15

S 506

Rättsteori/Förh spel/uppföljning promemoria

CUW

15-17

S 506

AA innehåll

CUW
On 7/2

8-10

S 506

AA innehåll

KL

10-15

S 506

AA och omreglering av anställningsvillkor

CUW
Må 19/2

10-17

S 506

Yttrandefrihet, integritet

NdS

Ti 20/2 8-10 s 506

Sem Rättsteori/Förhandlingsspel*
Grupp 1 AG och grupp 2 AT (grupp 3 och 4/5 observatörer)

CUW

10-12 S 506

Sem Rättsteori/Förhandlingsspel*
Grupp 3 AG och grupp 4/5 AT (grupp 1 och 2 observatörer)

CUW
13-15 S 506

Sem AA i offentlig sektor

AA
On 21/2 8-10 S 506

AA och verksamhetsövergång

CUW
10-12 S 506

AA och verksamhetsövergång

CUW

13-16

S 506

Introduktionsföreläsning uppsatskurs

ÖE

Fr 23/2 OBS! Publicering hemtentamen AA

On 28/2

8-12

OBS!

 Hemtentamen *

AA

Fr 9/3

OBS!

Inlämning av skriftlig      examinationsuppgift*
promemoria i Cambro
senast kl 17.00

 On14/3

8-10

S305e

Avslutande seminarium * (deltagande i ett seminarietillfälle/student)

CUW
10-12 S305e Avslutande seminarium CUW
13-15

S305e

Avslutande seminarium

CUW
15-17

S305e

Avslutande seminarium

CUW
 To 15/3 8-10

S305e

Avslutande seminarium

CUW
10-12

S305e

Avslutande seminarium

CUW
13-15 S305e

Avslutande seminarium

CUW
15-17 S305e Avslutande seminarium CUW

Fr 16/3

8-10 S305e Avslutande seminarium CUW
10-12 S305e Avslutande seminarium CUW
13-15 S305e Avslutande seminarium CUW

15-17

S305e

Avslutande seminarium

CUW

 Må
19/3

8-12

Omexamination
hemtentamen 

Ti 20/3 OBS!

Inlämning av skriftlig examinationsuppgift*
i Cambro senast kl 17.00
(omexamination)

 Må 26/3

10-12

S305e

Omexamination
promemoria

13-17 S305e

Omexaminationstillfälle
promemoria

* Betyder obligatoriskt moment. Obligatoriska moment är seminarier och andra examinationer.

Lärare:
AA – Anderz Andersson, Umeå universitet
NdS –   Arbetsmarknadsdepartementet, Naiti del Sante
KL- Karin Larsson Erfaren personalchef från privat sektor
CUW – Carin Ulander-Wänman Kursansvarig lärare, Umeå universitet

Individuell rådgning inför PM arbetet bokas utanför schemalagd tid


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion