Litteraturlista VT 2018

Göransson, Håkan G., m.fl., Arbetslagstiftning 2017, Isbn 978-913920833-4,  Norstedts Juridik, Stockholm.

Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, Iustus Förlag 2016,  Isbn 9789176789162, Uppsala 2016.

Artikelkompendier (tillhandahålls av institutionen).


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion