Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15.0 hp VT 2018

Kursen innebär en fördjupning inom de delar av arbetsrätten som rör det enskilda anställningsavtalet (individuell arbetsrätt). Frågor som behandlas är bl.a. gränserna för arbetsskyldigheten, villkorsändringar, anställningsavtalet i offentlig sektor, konkurrensklausuler, företagshemligheter, arbetstagares anställningsvillkor vid verksamhetsövergång, yttrandefrihet och sociala medier, integritetsfrågor (drogtester, kontroll av e-post m.m.). Arbetsrättens förhållande till den allmänna avtalsrätten, rättens lagtekniska konstruktion och EU:s  påverkan på det enskilda anställningsavtalet är andra frågor som behandlas på kursen.

Välkomstbrev

Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp VT 2018

Välkommen till kursen Anställningsavtalets rättsliga reglering

Kursstart m.m.: Måndagen den 15  januari 2018 kl 10 i S 506.  Kursstarten inleds med att vi klarar av en del praktiska saker som registrering och allmän information om kursen. Ni kommer dessutom att arbeta med en introduktionsuppgift. Vid kursintroduktionen kommer vi att gå igenom examinationsuppgiften, hur den är upplagd och vilka krav samt förväntningar som finns för examinationen. Jag ser det därför som mycket viktigt att närvara vid kursintroduktionen.

Till den första sammankomsten som bl.a. handlar om  gråzon önskar jag att ni har repeterat grundläggande kunskaper om uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl samt läst  AD 2011 nr 30, AD 2009 nr 50 och AD  1998 nr 39.  I sistnämnda dom ska ni särskilt  notera vad som står om 7 och 22 §§ i LAS.

Det ligger en dugga i början av kursen som ska kontrollera att ni har de grundläggande kunskaperrna om dessa uppsägningsorsaker.

I samband med kursintroduktionen kommer ni att komma åt kursportalen Cambro.

Undervisningens uppläggning m.m.: Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar/ seminarier. För seminarierna gäller  obligatorisk närvaro (enligt närmare anvisningar som meddelas vid kursstarten). Undervisningens innehåll i stora drag framgår av schemat. Kurslitteraturen framgår av kursplanen. Observera att Du behöver tillgång till lagtext i form av exempelvis lagbok eller annan lämplig lagtextsamling (se kursplanen). Användning av äldre lagböcker sker på ”egen risk”.

För att få så stort utbyte av undervisningen som möjligt bör Du förbereda Dig genom att läsa igenom relevanta avsnitt i kurslitteraturen och det material som ligger under varje flik på Cambro inför respektive undervisningstillfälle. Särskilt viktigt är det att Du förbereder Dig (enligt de anvisningar som lämnas) inför seminarier/övningar.

För kursen finns en hemsida på nätet. Du bör regelbundet (åtminstone en gång i veckan) gå in på hemsidan för att kontrollera om ny viktig information eller nytt material lagts ut.

Vid introduktionen lämnas en hel del allmän information om kursen som är viktig att känna till bl.a. en genomgång av hur kursen kommer att examineras (och som inte i sin helhet kan upprepas och i vissa fall inte heller redovisas på hemsidan). Man kan därför med viss rätt säga att det är särskilt viktigt att delta på det första sammandraget.

Kursansvarig lärare Carin Ulander-Wänman, tel. 090-786 71 15, carin.wanman@jus.umu.se

Kursadministratör Sofia Strömgren, tel. 090-786 74 19, sofia.stromgren@umu.se


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kursrelaterat

KursbeskrivningKurstillfällen och anmälanKursplanOm kursen läses inom ramen juristprogrammet gäller ovanstående kursplan bortsett från att juristprogrammets betygsskala används.
Kurslitteratur

För antagna studenter

Kursportal (Cambro)Schema