Fristående kurser i rättsvetenskap/juridik

Nedan finns de fristående kurser som vi erbjuder. 

Kurser - grundnivå för nybörjare

Basic EU Law, 7.5 hp

Comparative Law, 7.5 hp
Idrottsjuridik, 15.0 hp
Introduction to Swedish Law, 7.5 hp
Juridisk översiktskurs, 15.0 hp

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15.0 hp

Skoljuridik, 7.5 hp

Victimology, 15.0 hp

Kurser - grundnivå, ej nybörjare

Arbetsrätt 1, 15.0 hp

Beskattningsrätt 1, 15.0 hp

Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp
Förvaltningsrätt, 15,0 hp
Handelsrätt, 15.0 hp

Självständigt arbete i rättsvetenskap, 30.0 hp

Kurser - avancerad nivå

Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp

Arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning, 7.5 hp

Balance of Power and Constitutional Enforcement, 15.0 hp
Beskattningsrätt II

Critical Studies on Law and Gender in Nordic Contexts, 15 hp

Ekonomisk familjerätt, 15 hp
Ersättningsrätt, 15.0 hp
EU Constitutional Law, 15.0 hp
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15.0 hp

Human Rights Law, 15.0 hp

International Commercial Arbitration, 15.0 hp

International Law and Human Rights, 15.0 hp

International Sports Law, 15.0 hp

Internationell handelsrätt, 15.0 hp
Juridik inom fastighetsbilding och markexploatering, 15.0 hp
Kommersiell EU-rätt, 15.0 hp
Kommersiell avtals- och  marknadsrätt, 15.0 hp
Kredit- och exekutionsrätt, 15.0 hp
Kriminologi och viktimologi för jurister, 15.0 hp
Legal Challenges in the Digital Community, 15.0 hp
Rule of Law and International Organizations, 15.0 hp
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles, 15.0 hp
Rättsvetenskaplig forskningsdesign, 15.0 hp

Straffprocess, 15.0 hp

Student Thesis in Law, 15 credits

Transnational Law and Institutions, 15.0hp


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion