Till umu.se

Fristående kurser indelade efter ämnesområden

Många av våra fristående kurser kan delas in efter ämnes-/rättsomården. Är du intresserad av ett visst ämnesområde kan den här sidan ge dig en bättre överblick av vårt kursutbud.

Klicka på ett ämnes-/rättsområde som du är intresserad av. Majoriteten av kurserna kräver att du först läst Juridisk Översiktskurs eller liknande för behörighet. Se närmare för respektive kurs vilken behörighet som krävs.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrätt är studier om de regler som rör arbetsmarknaden och dess parter.

 • Beskattningsrätt

  Beskattningsrätt är studier om skattelagstiftningen, skatteförfarandet m.m.

 • Civilrätt

  Civilrätt handlar om rättsförhållanden mellan enskilda, såsom avtal, köp, fordringar, arvskiften, m.m.

 • EU-rätt

  Inom EU-rätten behandlas konstitutionella, materiella och processuella aspekter på EU-rätten.

 • Internationell rätt

  Inom området internationell rätt behandlas områden av internationell karaktär såsom folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

 • Offentlig rätt

  Inom offentlig rätt behandlas frågor som rör offentliga myndigheter, såsom upphandling, handläggning och andra rättsområdet som hör till det offentliga.

 • Tematiska kurser

  Inom ämnesområdet tematiska kurser samsas ett flertal kurser som anlägger andra perspektiv på rätten, t.ex. genusperspektiv, barnpespektiv, brottsofferpersktiv, sociologiska perspektiv på rätten m.m. Flertalet av dessa kurser kräver inga tidigare studier i juridik för behörighet.

Arbetsrätt

Arbetsrätt 1, 15.0 hp Arbetsrätt II, 15.0 hp
Följande kurser är en del av magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, men kan även läsas som fristående kurser:
Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15.0 hp Arbetsmiljö och diskriminering, 7.5 hp Den svenska arbetsrättsliga modellen, 15.0 hp EU och arbetsmarknaden, 7,5 hp

Beskattningsrätt

Beskattningsrätt I, 15.0 hpBeskattningsrätt II, 15.0 hp

Civilrätt

Familjerätt, 15.0 hpHandelsrätt, 30.0 hpIdrottsjuridik, 15.0 hpKommersiell avtalsrätt, 15.0 hpKommersiell marknadsrätt, 15.0 hpKredit- och exekutionsrätt, 15.0 hp

EU-rätt

Basic EU Law, 7.5 hpEU Constitutional Law, 15.0 hpGrundläggande EU-rätt, 7.5 hpKommersiell EU-rätt, 15.0 hpProcessrätten och EU, 15.0 hp

Internationell rätt

Comparative Law and Legal Culture, 15.0 hpRule of Law and International Organizations, 15.0 hp

Offentlig rätt

Ersättningsrätt, 15.0 hpMedicinsk rätt, 15.0 hpMiljörätt, 15,0 hpOffentlig handläggning, 15.0 hpOffentlig upphandling i teori och praktik, 15.0 hp

Tematiska kurser

Brottsofferkunskap, 15.0 hpHumanjuridik, 15.0 hpJuridik och kön, 15.0 hpKriminologi och viktimologi för jurister, 15.0 hpRättssociologi, 7.5 hp


Relaterad information

Utbildning