Till umu.se

Utbildning

Vi erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Eftersom vi utbildar juriststudenter i mindre undervisningsgrupper än andra universitet bevarar vi närheten till våra studenter.

Juridiska institutionen erbjuder ett flertal utbildningar; juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet), de ettåriga magisterprogrammen med inriktning mot arbetsrätt, med inriktning mot mark- och miljörätt och med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, fristående kurser, samt kurser som del av andra program. Dessutom kan uppdragsutbildningar av olika slag erbjudas och vi medverkar regelbundet vid rektorsprogrammet och polisprogrammet

Juristprogrammet är en flexibel utbildning på så sätt att du kan välja bland en mängd kurser på avancerad nivå eller välja att studera utomlands inom ramen för utbildningen. På så sätt kan du kan anpassa dina studier efter vad som passar dig själv bäst. Därför tror vi att vi kan erbjuda en utbildning som passar dig.

Därför ska du läsa juridik

Juridik, eller rättsvetenskap som ämnet egentligen heter, handlar om de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler genomsyrar i princip varje verksamhet i samhället. Kompetens inom dessa områden, t.ex. beskattningsrätt, arbetsrätt och miljörätt är mycket efterfrågande inom arbetslivet. Den kompetensen kan endast uppnås genom att läsa en universitetsutbildning i juridik.

Läs mer om varför du ska läsa juridik

Därför ska du studera vid juridiska institutionen

Som student är du troligtvis intresserad av att investera i en utbildning där du får bästa möjliga utdelning. Vi tycker att du ska studera vid juridiska institutionen eftersom:

  • Vi erbjuder moderna utbildningar. Vår pedagogiska modell låter studenter utveckla sina färdigheter i juridisk problemlösning utifrån relevanta och aktuella problem. 
  • Vår småskalighet innebär att vi, både lärare och administratörer, är tillgängliga för studenterna. Denna småskalighet gör även att studenterna blir uppmärksammade och får utrymme att uttrycka sig. 
  • Vi erbjuder flexibla utbildningar. Idag finns inte alla studenter på campus. Vi erbjuder utbilningar på campus, på distans med sammankomster i Umeå och helt nätbaserade kurser utan sammankomster som kan läsas var som helst.
  • Vi är mångsidiga. Vi erbjuder utbildningar inom en mängd områden, som exempelivs miljörätt, beskattningsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och internationell rätt. Vi erbjuder juristprogrammet, det ettåriga magisterprogrammet i arbetsrätt, fristående kurser och kurser som del av andra program. 
  • Vi är kompetenta. Våra lärare har mångårig praktisk erfarenhet och våra forskare undervisar, vilket innebär att aktuell forskning blir en del av undervisningen.

Läs mer om varför du ska läsa juridik vid juridiska institutionen

Tycker du att en utbildning i juridik vid juridiska institutionen verkar intressant? Klicka då på respektive utbildning för att läsa mer. Om du vill se en översikt av de utbildningar som vi erbjuder så klicka här.


Utbildningsaktuellt

För dig som är studentAmanuenssamordnare
_______________________

Kontaktinformation

Nina Nilsson Rådeström, studierektor
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 92 17

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär