Allmänt

Här hittar du ett antal vanliga frågor om utbytesstudier.

Vilka möjligheter finns om jag vill studera utomlands?

Vart kan jag åka?

Vad gäller för utbytesstudier?

Vad gäller specifikt för juridiska institutionens utbytesavtal och urval (Erasmus+ och Nordplus)?

När och hur ansöker jag till institutionens platser?

Hur sker urvalet?

Vilka möjligheter finns om jag vill studera utomlands?

Läs om olika alternativ här.
 

Vart kan jag åka?

Du hittar alla avtal, både centrala och institutionens egna,
i avtalsdatabasen.

Nedan finns också en sammanställning av juridiska institutionens partneruniversitet och platser.

Platser genom avtal med Erasmus och Nordplus:


Erasmus+
 

Universitet Platser
Anglia Ruskin University, Chelmsford/Cambridge,Storbritannien 6
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Spanien 3
Kingston University, Storbritannien 4
Vilnius, Litauen 2
Institut d'Etudes Politiques, Lille, Frankrike 2/4
Tilburg University, Nederländerna 2
Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland 2/4
Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Tyskland 2/4
Northumbria University, Storbritannien 4*)

*) Ej fått bekräftat ev ändring av antalet. (12/2-18)

Nordplus

Universitet Platser
Oslo *
Tromsö *
Bergen *
Helsingfors *
Lapplands universitet *
Åbo universitet *
University of Eastern Finland *
University of Iceland Háskóli Islands *
Reykjavik University Háskólinn í Reykjavik *
Aarhus universitet *
Aalborg universitet *
Syddansk universitet *
University of Tartu *
Mykolas Romeris University *
Riga School of Law *

*) För platser inom Nordplus gäller normalt två platser.

Vad gäller för utbytesstudier?

Läs mer hos International Office.

Vad gäller specifikt för juridiska institutionens utbytesavtal och urval (Erasmus+ och Nordplus)?

Du måste uppfylla den grundläggande behörigheten för utbytesstudier inom Europa.

För juridiska institutionens avtal gäller även att:

 • Studenten ska vara antagen till något av juridiska institutionens utbildningsprogram eller fristående kurser vid ansökningstillfället.
 • Studenten ska med godkänt resultat ha klarat kurser i rättsvetenskap motsvarande minst 60 hp.
 • Studenten ska ha de språkkunskaper som erfordras för att kunna bedriva studier på de orter man angivit i sin ansökan. Bedömer institutionen att sådana kunskaper saknas kan man alltså inte komma ifråga för berörd ort. För våra avtal rekommenderas att man har språkkunskaper motsvarande minst B2 enligt European Language Levels självvärderingstabell som du hittar här
  https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
 • I många fall krävs minst 180 hp för att vara behörig till de kurser som partneruniversiteten erbjuder.
 • Student som nominerats för plats inom universitetets bilaterala program undantas från prioriterad grupp vid urval (se nedan).
   

När och hur ansöker jag till institutionens platser?

Ansökan görs på särskild blankett och lämnas till Lilliann Danielsson. Ansökan bör innehålla:

 • Ansökningsblankett,finns här
 • Personligt brev
 • Ladok-utdrag med avklarade kurser
 • Vid ansökan till Spanien, Frankrike och Tyskland, dokument som styrker språkkunskaper
 • Om du åberopar deltagande i Buddy-programmet som merit ska intyg om detta bifogas din ansökan.

Observera att du i din ansökan ska ange din studentmail. Kommunikationen kommer att ske endast via studentmail.

 Lämna bara in en ansökan. Ansökan kan innehålla såväl Erasmus som Nordplusalternativ.

Information om de olika universiteten finns på universitetens hemsidor. Ange prioriteringsordning bland de universitet som väljs. Har man endast ett önskemål anger man bara det.

Ansökan skall vara institutionens internationella kontaktperson (IKP) tillhanda senast den 1 mars (är den dagen inte arbetsdag gäller istället nästkommande arbetsdag) för nästa läsår.
 

Hur sker urvalet?

Urval för nominering till juridiska institutionens utbytesplatser sker enligt nedan. OBS! För nominering till utomeuropeiska utbytesplatser gäller International Office urvalsregler, vilka skiljer sig från juridiska institutionens urvalsregler.

Urval för nominering till juridiska institutionens utbytesplatser, Erasmus+ och Nordplus:

I första hand:

1. Studenter som vid ansökningstillfället är registrerade på juristprogrammets sjätte terminskurs och har godkänt resultat från terminskurserna ett t.o.m. fem.

I den grupp som i första hand kommer i fråga för nominering för utbytesstudier ingår även studenter som beviljats studieuppehåll efter sjätte terminen på juristprogrammet (termin åtta) samt har godkänt resultat från terminskurserna ett t.o.m. fem.

Rangordning och nominering av platser bland dessa studenter sker enligt ett poängsystem där betygen på de fem första terminskurserna är avgörande. Här räknas AB = tre poäng, Ba = två poäng och B = ett poäng. Den som sammanlagt har högst antal poäng får sitt förstahandsalternativ. Den som har näst högst antal poäng får därefter sitt förstahandsalternativ om inte det redan har tilldelats den med högst poäng. Skulle så vara fallet tilldelas denne student sitt andrahandsalternativ.

Exempel: Student X som har tre AB, ett Ba och ett B får alltså tolv poäng medan student Y som har ett AB, tre Ba och ett B får tio poäng. X kommer alltså före Y vid fördelning av platser.

2. Skulle två eller flera studenter ha lika många poäng kommer den student som har flest AB att rangordnas högst.

3. Skulle två eller flera studenter ha lika många AB kommer den student som medverkat i universitetets ”Buddy-program” att rangordnas först.

4. Skulle två eller flera studenter inte kunna skiljas åt enligt p. 2 och 3 ovan sker rangordning genom lottning.

För den som inte fått något av de angivna alternativen när fördelningen är klar kan ev kvarvarande platser erbjudas. Möjligheten att få en sådan plats utgår från den rankingplacering studenten har, dvs den högst rankade får möjlighet att välja först bland restplatserna. Denna möjlighet kan som regel endast erbjudas med mycket kort betänketid.

Här hittar du information inför avresan


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Utbytesstudier