Till umu.se

Juridiska databaser

Ett viktigt verktyg för dagens studenter i juridik är de juridiska datbaserna. I dessa hittar du rättsligt källor, såsom rättsfall, förarbeten och liknande.

Det finns en mängd juridiska databaser, nedan följer endast ett axplock. Vissa databaser kräver inloggning via Umeå universitetsbibliotek (UB) med CAS-användare.

Nationell rätt

Svensk rätt

Nordisk rätt

Andra länder

EU-rätt

Se Centrum för europarätt och internationell handelsrätts sida med europarättsliga länkar och material.

Internationell rätt

Artiklar i tidskrifter

Annat material

Problemlösning

Vissa juridiska databaser kräver inloggning. Om ni befinner er utanför campus måste ni då logga in med er CAS-användare. Beroende på brandväggar eller annat kan vissa ha problem med att nå de juridiska databaserna genom CAS-användaren. Se länken nedan för problemlösning vid åtkomst utanför campus.Åtkomst utanför campus


Bra juridiska databaser för nybörjare

Generella

Med inriktning mot socialrätt

  • InfoSoc (via UB)

Europarätt

Internationell rätt

Övrigt material

  • Artikelsök (via UB)