Till umu.se

Teknik

Som student i rättsvetenskap behöver du kunna hantera vissa tekniska redskap. På dessa sidor finns information om vad du bör känna till.

Juridiska institutionen använder Cambro som lärplattform. Om du inte redan är bekant med Cambro så finns länkar här intill med information om Cambro, samt om CAS-användarkonto som är en förutsättning för att kunna använda Cambro. Om du behöver hjälp med dessa tjänster finns IT- och datorstöd att tillgå.

Juridiska databaser

Som student vid Umeå universitet har du tillgång till ett antal juridiska databaser med olika typer av rättsligt material.

Länkar till juridiska databaser