Till umu.se

Vanliga frågor (F.A.Q.)

Svar på vanliga frågor från studenter.

Anmälan och antagning

På den centrala webben finns också svar på vanliga frågor kring anmälan och antagning.

Hur gör jag en sen anmälan efter sista anmälningsdatum har gått ut?Läs mer om sen anmälan

Hur vet jag om det finns platser på kursen?
Se lediga studieplatser inom juridik på studieplatser.nu

Jag har blivit villkorligt antagen till en kurs, vad gäller?
Ev. måste du skicka in kursintyg och kursplan för kursen som du åberopar.
Se mer under studievägledning om vad du måste göra.

Jag kan inte registrera mig via Portalen
Vi tillämpar inte självregistrering via Portalen. Registrering sker genom upprop vid kursstart. För helt nätburna kurser sker registrering utan fysisk närvaro enligt särskilda instruktioner.
Se mer under kursen gång.

Studier

Vad gör jag om jag har dyslexi eller annan funktionsnedsättning?
Se UmU:s centrala sidor om funktionsnedsättning.

Hur ansöker jag om studieuppehåll?
Se studievägledning för information om hur du ansöker om studieupehåll, vilken blankett du måste fylla i osv. 

Vad är en CAS-användare, hur får jag en sådan och hur aktiverar jag den?
Se om CAS-användare.

Hur kommer jag åt kursportalen Cambro?
Se om kursportalen Cambro

Hur kommer jag i kontakt med kursansvarig?
Gå till Utbildning. Din kurs finns under Juristprogrammet, Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, fristående kurser eller kurser på andra program beroende på vilken typ kurs du går. Klicka på namnet för den kurs du söker under "För antagna…". Där kommer du att hitta information om vem som är kursansvarig, studieadministratör, etc.

Hur kommer jag i kontakt med min basgrupp?
Genom kursportalen Cambro finns möjlighet att kontakta dina basgruppskamrater.

Hur kommer jag åt de juridiska databaserna?Se vår sida om juridiska datbaser

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som student?Se regelsamlingen

Tentamina

Måste jag anmäla mig till omtentamen?
Ja, du måste anmäla dig både till omtentamen och till uppsamlingstentamen. Se mer under Tentamen.

Hur får jag ett studieintyg efter avklarad tentamina?
Du kan själv plocka ut ett studieintyg från Studentportalen efter avklarad kurs. Genom att välja fliken Mina studier och sedan Intyg kan du skapa ett studieintyg.

Examen

Hur ansöker jag om examen?
Du ansöker om examen via examensenheten. På examensenhetens sida hittar du blanketter och information om vad som krävs för att få ut din examen.


Relaterad information

För våra studenter Studentportalen