Till umu.se

Under kursens gång

Kursadministration

Studentexpeditionen är öppen måndag- fredag klockan 09.00-11.30
(avvikelser kan förekomma). Där kan du köpa material och kompendier, samt hämta tentor.

Registrering

Registrering sker i början av varje kurs. Observera att vi inte tillämpar självregistrering via Portalen, utan registrering sker genom upprop vid kursstart. Om du inte kan närvara vid registeringen måste du personligen meddela kursadministratören att du har för avsikt att gå kursen, annars riskerar du att förlora din plats. För helt nätburna kurser sker registrering utan fysisk närvaro i enlighet med särskilda instruktioner. Utbetalning av studiemedel sker normalt tre bankdagar efter det att registrering rapporterats. Normalt görs registreringen den dag kursstart äger rum. Registrering på mer än 30 poäng/termin görs inte om inte särskilt beslut har fattats om detta. Du måste söka dispens om du vill läsa mer än 30 poäng på en termin.

Avhopp under kursen

Om du hoppar av kursen under kursens gång är det viktigt att du meddelar kursadministratören detta.

Fusk och plagiat

Broschyr om fusk och plagiat.

Intyg

Intyg på avklarade kurser samt på vilka kurser du är registrerad kan du själv plocka ut via Studentportalen. Välj fliken Mina studier, följt av Intyg för att skapa ett studieintyg.

Värnpliktstjänstgöringsintyg utfärdas av studievägledaren. För andra typer av intyg - vänd dig till kurssekreteraren.

Adressändring

Du som student kan göra en tillfällig adressändring i Portalen. Läs mer i kunskapsdatabasen

Kursansvarig

Varje kurs som institutionen ger har en kursansvarig lärare. Denna har huvudansvaret för kursen, vilket bl a innebär att han/hon planerar och samordnar kursen (tillsammans med ev övriga lärare på kursen), gör schema och bokar lokaler. Det är i första hand till kursansvarig lärare som du skall vända dig med frågor som rör kursen.

Kursvärdering

Utvärderingar skall göras samtliga kurser som ges vid institutionen. Det är den kursansvarige läraren som ser till att det blir gjort. Sammanställningar av utvärderingar samt alla ifyllda utvärderingsblanketter förvaras normalt hos studierektor. Student har möjlighet att ta del av materialet.


Kontaktinformation

Studentexpeditionen
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset plan 5

Tel:  +46 (90) 786 61 05

Fax:  +46 (90) 290 03

Kontaktformulär