Anmälan till uppsamlingstentamen

En extra tentamensmöjlighet, så kallad uppsamlingstentamen, på samtliga kurser (utom de som examineras i juni) ges varje år i augusti. Student som önskar skriva uppsamlingstentamen måste anmäla detta senast den 24 juni 2018.

Om du vill anmäla dig till uppsamlingstentamen, skicka ett mail till: uppsamlingstentamen@jus.umu.se och ange vilken kurs/termin det gäller, samt ditt namn och personnummer. Du får då en automatisk bekräftelse på att din anmälan kommit fram.

OBS! Uppsamlingstentamen ges bara om någon student anmält att den vill skriva tentamen. Om ingen har anmält sig när den sista anmälningsdagen passerat, utgår tentamenstillfället för den aktuella kursen. Om du får förhinder bör du därför anmäla detta omedelbart.

Examinationsformen kan komma att ändras om examinator finner detta lämpligt med tanke på antalet tentander.

Tid och och plats för uppsamlingstentamen 2018 uppdateras löpande.

Observera också att kurser som går under vårterminen och avslutas i juni har omtentamen i augusti. Till omtentamen krävs också anmälan. För information om tid och plats för tentamen, se respektive kurshemsida och schema.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

TentamenUppsamlingstentamen