Tentamen

Här följer några exempel på vad som är viktigt att komma ihåg vid salstentamen:

  • Du måste anmäla dig till salstentamen senast tio arbetsdagar före provtillfället. Observera att inga efteranmälningar tas emot.
     
  • Kom till skrivsalen senast 15 minuter före skrivstart. Den som kommer för sent får skriva i mån av plats, men kan få vänta upp till 30 minuter på att bli insläppt.
     
  • Ta med godkänd fotolegitimation. Den som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivningen.
    (OBS! Det nya Umu-kortet gäller inte som legitimation)

Regler och riktlinjer för salstentamen hittas här:
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 

Särkilda hjälpmedel

Du som ska skriva tentamen med särskilda hjälpmedel måste förutom att anmäla dig till tentan även meddela berörd studieadministratör senast tre veckor före salsskrivningen.

Vänd dig till Studentcentrum om du vill ansöka om hjälpmedel på grund av särskilda behov. Skicka sedan ditt intyg till institutionens studievägledare eller din studieadministratör.

Uppsamlingstentamen

Uppsamlingstentamen sker i slutet av augusti, vanligtvis veckan innan terminsstart. Student som önskar skriva uppsamlingstentamen måste anmäla detta senast den 24 juni. Anmälan är obligatorisk.

Anmälan till uppsamlingstentamen augusti 2018

Tid och lokal för uppsamlingstentamen uppdateras i augusti

OBS! Uppsamlingstentamen ges bara om någon student anmält att den vill göra tentamen. Har ingen anmält sig sista dagen för anmälan så blir det ingen uppsamlingstentamen för den aktuella kursen.

Tentamen på annan ort

Prov genomförs normalt på den ort där kursen ges. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att göra prov på annan ort. En student som önskar göra prov på annan ort ska minst en månad före aktuellt provtillfälle ansöka hos ansvarig institution om detta.
Förutsättningarna för prov på annan ort är att godkänd skrivningsbevakning och lokal kananordnas till rimlig merkostnad för institutionen samt att provet kan ske samtidigt som provet genomförs på huvudorten.
Elitidrottande studenter som har avtal med Umeåuniversitet anses ha särskilda skäl att göra prov på annan ort

Begäran om omprövning/rättelse av betygsbeslut

Blanketter för den som vill begära omprövning/rättelse av betygsbeslut finns högst upp på den här sidan. På blanketterna finns mer information om bl.a. Umeå universitets regler för betyg och examnination på grund- och avancerad nivå.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion