Till umu.se

Studievägledning

Om du behöver studievägledning kan du kontakta studievägledare Stefan Lidberg.

Vad kan studievägledaren hjälpa dig med?

Till studievägledaren kan du gå för att få hjälp och planering av dina studier. Du kan också får information och hjälp när det gäller antagningsfrågor, studieuppehåll, studieortsbyten och tillgodoräknanden m m. Kontakta studievägledaren om du känner att du börjar bli "studietrött" eller av andra skäl märker att studierna inte går så bra som du planerat.

Studieuppehåll

Du som är antagen till utbildning och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll.

Här hittar du blanketten för att ansöka om studieuppehåll

Studieavbrott

Om du avbryter studierna utan att anmäla studieuppehåll förlorar du rätten att läsa inom juristprogrammet. Studierna kan därefter bara återupptas i mån av plats.
Du kan också själv begära studieavbrott om du inte tänker fullfölja de juridiska studierna. Anmälan om studieavbrott görs hos studievägledaren.

Tillgodoräknande

Du kan läsa mer om tillgodoräknande på den centrala webben.

Byte av studieort

Vill du byta från Umeå till annan ort måste du ta kontakt med studievägledaren vid det lärosäte du planerar att söka till och höra vad som gäller.

Studerar du på juristprogrammet på annan ort och vill fortsätta dina studier i Umeå skall du ta kontakt med vår studievägledare. Möjligheten att söka till senare del av program finns om vi bedömer att det kan finnas ledig utbildningsplats. Ansökningstiderna för ansökan till senare del av program är desamma som för ansökan till kurser och program, dvs 15 april och 15 oktober.

Ej färdig med en tidigare kurs

Om du inte har gjort alla obligatoriska moment under en kurs kan du endast läsa klart vid nästa kurstillfälle i mån av plats. Kontakta studievägledare för mer information.

Om du däremot gjort alla obligatorier på en kurs men saknar ett godkänt resultat från ordinarie tentamen, omtentamen eller uppsamlignstentamen finns fortfarande möjlighet vid nästa ordinariere kurstillfälle. Läs mer under tentamen.

Intyg

Du kan själv plocka ut ett studieintyg från Studentportalen efter avklarad kurs. Genom att välja fliken Mina studier och sedan Intyg kan du skapa ett studieintyg.

Examen

Examen hanteras av examensenheten. Läs mer på enhetens sida om examen, blanketter och liknande.


Studievägledares telefontider

Må, ons, fre kl. 10 - 11.30

Kan även kontaktas via e-post eller träffas på sitt kontor.

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär

Relaterad information

Utbildning