Studievägledning

Om du behöver studievägledning kan du kontakta studievägledare Stefan Lidberg.

Till studievägledaren kan du gå för att få hjälp och planering av dina studier. Du kan också får information och hjälp när det gäller antagningsfrågor, studieuppehåll, studieortsbyten och tillgodoräknanden m m. Kontakta studievägledaren om du känner att du börjar bli "studietrött" eller av andra skäl märker att studierna inte går så bra som du planerat.

Studieuppehåll

Du som är antagen till utbildning och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll.

Här hittar du blanketten för att ansöka om studieuppehåll

Studieavbrott

Om du avbryter studierna utan att anmäla studieuppehåll förlorar du rätten att läsa inom juristprogrammet. Studierna kan därefter bara återupptas i mån av plats.
Du kan också själv begära studieavbrott om du inte tänker fullfölja de juridiska studierna. Anmälan om studieavbrott görs hos studievägledaren.

Tillgodoräknande

Du kan läsa mer om tillgodoräknande på den centrala webben.

Byte av studieort

Vill du byta från Umeå till annan ort måste du ta kontakt med studievägledaren vid det lärosäte du planerar att söka till och höra vad som gäller.

Studerar du på juristprogrammet på annan ort och vill fortsätta dina studier i Umeå skall du ta kontakt med vår studievägledare.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär