Till umu.se

Antagning

På UmU:s centrala webb om anmälan och antagning hittar du viktig information om vad som gäller vid anmälan och antagning. Högskoleverkets sida studera.nu är också en nyttig sida för dig som blivande student.

Sen anmälan

Du kan alltid försöka göra en sen anmälan efter att sista anmälningsdagen gått ut. Du kan läsa mer om hur du gör en sen anmälan på den centrala webben. En sen anmälan innebär inte att du blivit antagen till kursen, vi kommer att kontakta dig om du blir antagen.

Om du blivit antagen

Som antagen på en fristående kurs kommer du att få information om kursen utskickad med brev eller till den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig till kursen.

Villkorad antagning

Vissa studenter som antas till en kurs kommer att vara villkorligt antagna. Dessa studenter måste då styrka sin behörighet till kursen senast i samband med kursstart. Om du blivit villkorligt antagen kan det tänkas att du måste skicka in betyg och kursplaner till studievägledare för att avgöra ifall du är behörig till kursen. Om du har blivit villkorligt antagen kan du kontakta studievägledare Stefan Lidberg för att avgöra ifall du måste styrka din behörighet.

Reservantagning

Om du efter urval 2 fått ett besked om att du är reserv, kan du inte göra någonting annat än avvakta att vi eventuellt hör av oss. Vi följer strikt våra reservlistor och kontaktar reserver i första hand via telefon och i andra hand via mail.


Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär

Relaterad information

För våra studenter