Studiehandbok

Studiehandboken innehåller en hel del information och länkar för dig som student. Studiehandboken är indelad efter ett antal ämnesområden.

  • Antagning rör information kring antagning, sen anmälan, villkorad antagning och reservantagning. 
  • Sidan Under kursens gång innehåller information om kursadministration, registrering, adressändring, kursansvarig och kursutvärdering.
  • Sidan studievägledning innehåller information om studievägledning, studieuppehåll, studieavbrott, tillgodoräknande, byte av studieort och liknande
  • Tentamen innehåller information om tentamen, omtentamen och uppsamlingstentamen, samt studieintyg.
  • Vanliga frågor innehåller svar på vanliga frågor från studenter.

Har du frågor som inte passar in under någon av dessa kategorier är du välkommen att höra av dig till vår studievägledare Stefan Lidberg.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär