Skrivguide och mall för uppsatsskrivande

Under din studietid kommer du att skriva en mängd mindre uppsatser, promemorior och rättsutredningar. Den här guiden är en hjälp på vägen.

Det finns naturligtvis många olika sätt att skriva en uppsats på; både innehållsmässigt och när det gäller formalia som teckensnitt, radavstånd och marginaler. På juristprogrammet har vi valt att standardisera viss formalia för uppsatsskrivning för samtliga terminer. Syftena är främst att uppsatsens längd inte ska påverkas av t.ex. hur breda marginaler eller vilken teckenstorlek, studenten väljer samt, inte minst, att det ska finns tillräckligt med luft i texten för lärarnas kommentarer och feed-back.

När ni skriver uppsatser eller PM använder ni därför vår mall, som finns att ladda ner till höger på sidan.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Tips på böcker med skrivråd

Språkrådet, Svenska skrivregler

Ulf Jensen, mf.l., Att skriva juridik. Regler och råd, Iustus förlag

Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts Juridik, Stockholm