Till umu.se

Karriärutveckling

Hur föreställer du dig din framtid? Med en juristexamen från Umeå universitet finns alla möjligheter. Här hittar du information och hjälp med att forma din framtid.

En juristexamen från Umeå universitet ger dig många möjligheter. Traditionella juristyrken som advokat, domare eller åklagare är bara en bråkdel av dina möjligheter. Utbildning på forskarnivå, arbete som jurist vid privata företag, inom kommunal och statlig förvaltning, eller inom någon NGO är några ytterligare exempel, men listan kan göras hur lång som helst.

Du har stora möjligheter att själv forma din framtida karriär som jurist. Juridiska institutionen och Umeå universitet hjälper dig gärna på vägen.

Studier som passar dig

Våra valbara kurser kan utveckla din kompetens inom de områden som du är intresserad av. Vår studievägledare Stefan Lidberg kan hjälpa dig med att hitta kurser som passar dig. Utlandsstudier eller Minor Field Studies är andra sätt att utveckla din kompetens.

Öka anställningsbarheten

Som student kan du öka din anställningsbarhet t.ex. genom att förstå din kompetens, skaffa erfarenheter från praktik eller engagemang vid sidan av studierna, samt att marknadsföra dig själv på ett bra sätt. Karriärcenter vid Umeå universitet kan hjälpa dig med detta.

Praktikplatser, evenemang, stipendier, tävlingar m m

Vi hjälper gärna till med att förmedla annonser om stipendier, evenemang, tävlingar eller praktikplatser vid företag, myndigheter eller organisationer till våra juriststudenter.

Se aktuella praktikplatser, evenemang, stipendier, tävlingar m m

Vill ni förmedla annonser om praktikplatser, evenemang, stipendier, tävlingar m m? Se information här intill om hur ni gör för att synas på Karriärutveckling.

Fackförbund

Fackförbunden kan hjälpa till när du söker arbete, t.ex. för att undersöka lönenivåer. Se. t.ex.:

JusekST studentSveriges Akademikers Centralorganisation, SACOTjänstemännens Centralorganisation, TCOUnionen studentVision student

Karriärutveckling vid Umeå universitet: Karriärcenter

Umeå universitet arbetar aktivt med att förbättra studenters anställningsbarhet och erbjuder ett antal aktivitet för att förbättra studenters anställningsbarhet. Karriärcenter tillhandahåller en del tips på hur du kan förbättra din anställningsbarhet. Karriärcenter kan även hjälpa till med CV-granskning och intervjucoaching.Umeå universitets karriärcenter


Alumnfakta

96,1 % av våra studenter får ett arbete inom nio månader efter examen.

98,5 % av våra studenter jobbar med juridik efter examen.

94 % av våra studenter är mycket nöjda – nöjda med sin utbildning.

Sammanställningar av enkätutvärderingar

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär

Synas på Karriärutveckling?

Karriärutveckling vid juridiska institutionen kan hjälpa företag, myndigheter och organisationer att rekrytera juriststudenter genom att förmedla annonser och information om evenemang, stipendier, praktikplatser, tävlingar och liknande till våra juriststudenter.

Skicka er annons (helst i PDF-format) till 
ulf.israelsson@jus.umu.se 

Om annonsen inte har någon sista anmälningsdag, ange hur länge annonsen ska finnas tillgänglig. 

Karriärcenters kalendarium

Till kalendariet