Juristprogrammet, 270 hp

Gillar du att argumentera, analysera och lösa problem? Juristprogrammet ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra aktuella frågeställningar i samhället. Juristprogrammet omfattar 4,5 års studier och leder fram till en juristexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Utbildningen är inriktad på att ge dig som student metoder för analys, argumentation och problemlösning. Den analytiska och metodiska träningen betonas genomgående samtidigt som stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning. Den jurist vi utbildar kommer till följd av detta att vara mycket väl lämpad för arbete med juridiska problem och frågeställningar. Hon eller han har också utmärkta förutsättningar för att ta sig an en lång rad andra kvalificerade arbetsuppgifter av skiftande natur som ställer krav på analytisk förmåga, argumentationsanalys och förmåga i muntlig och skriftlig framställning.

Programmet förbereder för sådana yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, t.ex. domare, åklagare och advokat. Juristutbildningen ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom organisationer, banker, försäkringsbolag och inom privata företag samt statliga och kommunala myndigheter. En styrka i det sammanhanget är den pedagogiska modell vi arbetar efter.

Utbildningen syftar inte bara till ett studium av rättsreglerna, utan också till att ge studenten en vidgad förståelse för rättssystemet utifrån bl.a. mångfalds- och genusperspektiv. I utbildningen betonas vidare rättens internationalisering och den europeiska rättens påverkan på det svenska rättssystemet. Genom det problembaserade lärandet och studiet av rätten ur olika perspektiv tränas studenternas förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera rättsliga problem. Utbildningens upplägg och innehåll förbereder således studenterna för den verklighet som praktiskt verksamma jurister möter i det dagliga arbetet, samtidigt som den uppfyller de nationella målen för juristexamen.

Juristprogrammet består av obligatoriska baskurser och fria kurser om sammanlagt 240 högskolepoäng samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Studenten har möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. Studenten kan även ansöka om stipendium från Sida för en mindre fältstudie (Minor Field Studies) i ett utvecklingsland under åtta veckor i samband med det självständiga arbetet.

Låter det intressant?

Om du vill ansöka till juristprogrammet så sker anmälan här. Se innehåll och upplägg, programöversikt och undervisning för mer information om vad juristprogrammet innebär.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Terminer inom programmet – för antagna studenter

Termin 1Termin 2Termin 3Termin 4Termin 5Termin 6Termin 7Termin 8Examensarbete

Alumnfakta

96,1 % av våra studenter får ett arbete inom nio månader efter examen.

98,5 % av våra studenter jobbar med juridik efter examen.

94 % av våra studenter är mycket nöjda – nöjda med sin utbildning.

Sammanställningar av enkätutvärderingar

Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär