Till umu.se

För nyantagna

Välkommen till juridiska institutionen. Vi hoppas att du ska trivas med dina studier. Som nyantagen till vårt juristprogram eller någon av våra fristående kurser har du naturligtvis många frågor. Nedan får du länkar till sidor där du förhoppningsvis skall hitta den information du söker.

Umeå och Umeå universitet

Som ny student vid Umeå universitet har du säkert frågor om universitet och Umeå. På den centrala webben för Umeå universitet finns en sida för nya studenter som du bör besöka. Du kan även läsa om vad det innebär att studera vid Umeå universitet och om att bo och leva i Umeå.

Studentcentrum

Målet för Studentcentrum är att underlätta studentens väg genom universitetet. Här får du hjälp med frågor om antagning och frågor kring pedagogisk stöd för funktionsnedsättningar och annat.

Studier vid juridiska institutionen

Antagning

Har du frågor om antagningen, vänd dig i första hand till antagningsenheten.

Reservantagning

Om du efter urval 2 fått ett besked om att du är reserv, kan du inte göra någonting annat än avvakta att institutionen ev hör av sig. Vi följer strikt våra reservlistor och om vi inte får tag på reserver via telefon eller e-post skickar vi alltid ett brev.

Utskick av kursinformation

Studenter som har blivit antagna till termin 1 på juristprogrammet kommer att få skriftlig information hemskickad inför kursstart.

Du som blivit antagen till en fristående kurs kommer att få kursinformation utskickad elektroniskt via e-post till den e-postadress som finns registrerad i ditt namn hos studera.nu.

Om du inte mottagit någon information en vecka före kursstart bör du kontakta kursadministratören (se respektive utbildning) så kommer information att skickas till dig på nytt.

Kontaktpersoner

Studievägledare Stefan Lidberg, studieadministratör Helena Edberg, studieadministratör Sofia Strömgren, studieadministratör Vanessa Vincentie och studieadministratör Katarina Lundqvist. Du kan även kontakta kursansvarig lärare. Vem som är studieadministratör repsektive kursansvarig för din kurs ser du i anslutning till din utbildning, se mer nedan.

Registering

I samband med kursstart sker registrering genom upprop. Vi tillämpar inte självregistrering via Portalen. För att behålla din studieplats på campus- och distanskurser med sammankomster krävs att du närvarar vid registeringen eller på annat sätt meddelar att du ämnar gå kursen. För helt nätbaserade kurser gäller att du meddelar att du tänker gå kursen inför kursstart i enlighet med närmare instruktioner för respektive kurs.

Om din utbildning

Juristprogrammet

Se Juristprogrammet, Termin 1. Där hittar du ett välkomstbrev, kursplan, schema och annan viktig information för dig som är nyantagen till juristprogrammet.

Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt

Se mer under Magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt. Under respektive kurs inom programmet hittar du välkomstbrev, kursplan, schema och annan viktig information för dig som är nyantagen till magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt.

Magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt

Se mer under Magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

Fristående kurser

Leta fram din utbildning under fristående kurser. Där hittar du välkomstbrev, kursplan, schema och annan viktig information för dig som blivit antagen till en fristående kurs.

Kurser på andra program

Leta fram din utbildning under kurser på andra program. Där hittar du välkomstbrev, kursplan, schema och annan viktig information för dig som blivit antagen till en kurs i rättsvetenskap inom ramen för ett annat program (t.ex. socionomprogammet, ekonomprogrammet, etc.).

Övrigt

Vi rekommenderar att du läser resten av sidorna för våra studenter, särskilt Studiehandbok och Teknik.


Kontaktinformation

Stefan Lidberg, studievägledare
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 76 15 Telefontider: Må, ons, fre kl. 10 – 11.30

Kontaktformulär